Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli z woj. śląskiego

1
Oczyszczacze powietrza dla przedszkolaków z Kuźni Raciborskiej i Rud
Oczyszczacze powietrza dla przedszkolaków z Kuźni Raciborskiej i Rud. Fot. UM Kuźnia Raciborska

Nawet tysiąc oczyszczaczy powietrza może trafić do przedszkoli z województwa śląskiego. Startuje druga edycja kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku, złap oddech”.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór dla placówek przedszkolnych do drugiej edycji kampanii „Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku, złap oddech”. Możliwość składania wniosków potrwa od 15 do 30 czerwca 2020 r.

- reklama -

– Ta inicjatywa jest przejawem troski o zdrowie najmłodszych mieszkańców, ale także kontynuacją długoterminowych działań prowadzonych przez samorząd województwa śląskiego w celu kształtowania właściwych postaw wobec środowiska, w którym żyjemy. Chcemy edukować najmłodszych, ich rodziców i opiekunów i wspólnie zadbać o jakość powietrza w regionie, bo od niej zależy jakość naszego zdrowia i życia – podkreśla Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Udział w kampanii mogą wziąć przedszkola publiczne, które nie uczestniczyły w pierwszej edycji, dla których organem prowadzącym jest gmina z terenu województwa śląskiego. Projekt zakłada udział w kampanii około 500 placówek przedszkolnych z terenu województwa śląskiego.

Dyrektor przedszkola zainteresowany udziałem w kampanii powinien przesłać drogą elektroniczną wypełnioną deklarację na adres [email protected] O zakwalifikowaniu placówki przedszkolnej na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Do przedszkoli może zostać przekazanych nawet tysiąc sztuk oczyszczaczy powietrza, maksymalnie dwa oczyszczacze powietrza dla każdej z wybranych placówek.

Celem kampanii jest rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, zagrożeń wynikających ze złej jakości powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Kampania obejmuje przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w grupach przedszkolnych i zorganizowanie akcji skierowanej do rodziców lub opiekunów dzieci. Placówkom zakwalifikowanym do udziału w kampanii, oprócz oczyszczaczy powietrza, przekazane zostaną materiały edukacyjno-informacyjne, tj. zestawy ćwiczeń, książeczki. Rodzice otrzymają także ulotki na temat wpływu smogu na zdrowie. W przedszkolach pojawią się plakaty edukacyjno-informacyjne oraz tablice informujące o stanie jakości powietrza.

Koszt przeprowadzenia tej edycji kampanii oszacowano na kwotę prawie 1,5 mln zł, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kampania stanowi kontynuację działań podjętych w ramach pierwszej edycji realizowanej w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020.

Pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Chęć udziału w kampanii zgłosiło 495 przedszkoli, do których uczęszcza blisko 60 tys. dzieci. Ostatecznie udział wzięło 121 placówek przedszkolnych, zaangażowanych zostało blisko 14 tys. przedszkolaków. Do przedszkoli trafiło m.in. 500 szt. oczyszczaczy powietrza.

Wszelkie informacje o kampanii oraz jej regulamin dostępne są na stronie https://powietrze.slaskie.pl/content/slaskie-dba-o-zdrowie-najmlodszych_20200610083516.

oprac. /kp/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. u mnie oczyszczacz powietrza od stadler form codziennie daje rade, mamy tak brudne powietrze, że niestety jest to niezbędne.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here