Raciborski magistrat szuka podinspektora ds. utrzymania zieleni

Urząd Miasta Racibórz
Urząd Miasta Racibórz. Fot. archiwum portalu

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. utrzymania zieleni w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w wymiarze 1/2 etatu.

I. Wymagania :

- reklama -

1) niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, zarządzanie zielenią miejską, architektura krajobrazu, ogrodnictwo lub przyrodnicze.
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

a) 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
b) znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie przyrody.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Utrzymanie w prawidłowym stanie estetyki i bezpieczeństwa terenów zieleni przydrożnej.
2) Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących zieleni przydrożnej.
3) Opracowywanie wszelkich niezbędnych sprawozdań z realizacji budżetu miasta dotyczących zieleni przydrożnej.
4) Weryfikacja ilościowa oraz kosztorysowa dostarczonych faktur za zrealizowane w zieleni przydrożnej zakresy prac/ zabiegów/dostaw wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich akceptacji.

Oferty należy składać do 22.06.2020 r. Planowany termin rozpoczęcia pracy to 06.07.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75-50-663.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj