W Raciborzu powstanie nowy PSZOK

pszok
PSZOK, zdjęcie poglądowe. Fot: mapadotacji.gov.pl

Milion złotych z Unii Europejskiej na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Raciborzu.

W Raciborzu powstanie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto pozyskało na tę inwestycję milion złotych dofinansowania. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na jego budowę. Zakończenie budowy przewidziane jest w połowie przyszłego roku. Inwestycja została zaplanowana dwuetapowo. Już dopinany jest wniosek o dofinansowanie na rozbudowę punktu. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego złożony zostanie jeszcze w czerwcu.

- reklama -

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne. – Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne – należy je dostarczyć właśnie do PSZOKA. Zebrane w punkcie odpady są zagospodarowywane we właściwy sposób i nie stanowią zagrożenia dla środowiska – tłumacz magistrat.

Obecnie PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu–Płoni. Teraz, dzięki środkom unijnym, na tym terenie powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Inwestycja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją zarządu województwa śląskiego projekt zakładający budowę PSZOK-u otrzyma 1 006 813,38 zł tys. zł unijnego wsparcia. To 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt polega na budowie I etapu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Racibórz wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji oraz promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska.

Zakres prac przewidzianych w I etapie inwestycji:
– montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym,
– montaż wagi samochodowej,
– uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji,
– budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej,
– utwardzenie placu pod kontenery na odpady,
– wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady,
– przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj