Od 1 lipca zmiana rozkładu jazdy autobusów do gmin Lyski i Rydułtowy

PKS
Fot. Starostwo Powiatowe Racibórz

Powiat Raciborski zmuszony jest do wprowa­dzenia zmian w rozkładzie jazdy i ograniczenia ilości kursów. Zmiany mają na celu dosto­sowanie ilości kursów do możliwości finansowych samorządów z jednoczesnym zapewnie­niem dojazdu uczniów do szkół w Raciborzu.

Biorąc pod uwagę koszty funkcjonowania transportu publicznego na tych liniach oraz brak zabezpieczenia finansowego ze strony Gminy Lyski, Powiat zmuszony jest do wprowa­dzenia zmian w rozkładzie jazdy i ograniczenia ilości kursów. Zmiany mają na celu dosto­sowanie ilości kursów do możliwości finansowych samorządów z jednoczesnym zapewnie­niem dojazdu uczniów do szkół w Raciborzu. Dowóz młodzieży do raciborskich szkół jest dla Powiatu jednym z priorytetów. Połączenia szkolne zostaną więc zachowane by od września mogli korzystać z nich uczniowie. Gmina Lyski i Powiat Raciborski prowadzą rozmowy dotyczące dalszego finansowa­nia transportu oraz ewentualnego zwiększenia liczby kursów.

- reklama -

Zmiany w rozkładzie jazdy obejmują:
1. Na linii Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Żytną, Nową Wieś, Lyski, Dzi­mierz, Pstrążną, Rzuchów: zawieszeniu do odwołania ulegają wszystkie kursy.
2. Na linii Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Adamowice, Bogunice, Lyski Nową Wieś, Dzimierz, Pstrążną, Rzuchów:
a) zawieszone zostają kursy z Raciborza w kierunku Lysek o godz. 6:05, 6:15, 8:20, 10:25, 12:15, 14:30, 16:00, 18:10, 20:20,
b) zawieszony zostaje kurs z Lysek w kierunku Rydułtów o godzinie 7:09,
c) pozostałe kursy relacji Racibórz – Lyski tj. o godzinie 14:30 oraz o godzinie 16:00 zo­stają zmienione odpowiednio na godzinę 15:15 i 16:25. Kursy te będą realizowane tylko w dni nauki szkolnej,
d) zawieszone zostają kursy z Lysek w kierunku Raciborza o godzinie 4:55, 9:15, 11:15, 12:45, 15:05, 16:40, 18:40,
e) zawieszony zostaje kurs z Rydułtów w kierunku Lysek o godzinie 7:32,
f) kurs o godzinie 7:00 relacji Lyski – Racibórz zostaje zmieniony na godzinę 6:50 nato­miast kurs relacji Rydułtowy – Racibórz o godzinie 14:42 zostaje skrócony i będzie rozpoczynał się od przystanku Lyski Rondo o godzinie 15:55. Kursy te będą realizo­wane tylko w dni nauki szkolnej.

Nowy rozkład jazdy dostępny będzie na stronie internetowej operatora – PKS w Raciborzu.

/Starostwo Powiatowe w Raciborzu oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here