Dyrekcja szpitala w Raciborzu domaga się pomocy NFZ i Ministerstwa Zdrowia

Ryszard Rudnik
Dyrektor szpitala Ryszard Rudnik, zdjęcie archiwalne

Dyrektor szpitala w Raciborzu Ryszard Rudnik był współinicjatorem spotkania dyrekcji 11 szpitali zakaźnych z całej Polski. W efekcie spotkania wypracowano wspólne stanowisko i postulaty do Ministra Zdrowia o utworzenie bezpiecznego planu przywrócenia pierwotnej działalności szpitali.

Spotkanie odbyło się 30 czerwca z inicjatywy zarządzających szpitalami w Raciborzu i Tychach. Podczas spotkania w Łodzi mówiono o problemach, z jakimi borykają się zarządzający szpitalami jednoimiennymi. Głównymi wyzwaniami, z którymi mierzą się placówki są zasady finansowania, odejście kadry medycznej, brak jasnych i bezpiecznych planów powrotu do pierwotnej normalności.

- reklama -

Postulaty z konferencji szpitali jednoimiennych 

1. Utworzenie przy Ministrze Zdrowia zespołu doradczego do spraw epidemii SARS-CoV- 2, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele Jednoimiennych Szpitali Zakaźnych.

2. Przedstawienie do dnia 1.08.2020 roku planu zabezpieczenia Państwa oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na wypadek utrzymania lub wzmożenia epidemii SARS-CoV-2, w szczególności na wypadek wzrostu zachorowań w okresie jesień 2020 r. — wiosna 2021 r. Z uwagi na powyższe przedstawienie planu wyznaczania podmiotów jako Jednoimienne Szpitale Zakaźne oraz sposobu finansowania tych podmiotów.

3. Zmiana decyzji NFZ zawartej w oświadczeniach o wysokości ryczałtu PSZ, prowadzącej do obniżenia wypłaty ryczałtu PSZ Szpitalom Jednoimiennym począwszy od maja 2020 r. i dokonanie wypłaty ryczałtu PSZ Szpitalom Jednoimiennym w pełnej wysokości.

4. Finansowanie ryczałtu PSZ niezależnie od ilości wykonanych świadczeń liczone do 30 czerwca 2021 r.

5. Rozliczanie świadczeń w ramach ryczałtu PSZ wskaźnikiem 1.2 dla podmiotów, które funkcjonowały jako Szpitale Jednoimienne.

6. Naliczenie ryczałtu PSZ w następnym okresie rozliczeniowym na poziomie nie niższym niż ryczałt przed przekształceniem w Szpital Jednoimienny.

7. W Szpitalu Jednoimiennym powinni być hospitalizowani jedynie pacjenci z wynikiem dodatnim COVID-19, pozostałe Szpitale w systemie powinny posiadać ścieżkę diagnostyczną dla pacjentów podejrzanych.

8. Wymaganie by Szpital Jednoimienny posiadał zatrudnionego koordynatora lekarza specjalistę chorób Zakaźnych. W przypadku braku możliwości zatrudnienia, skuteczne delegowanie takiego lekarza przez Wojewodę.

9. Skuteczne oddelegowanie personelu medycznego do pracy w Szpitalach Jednoimiennych.

10. Zakaz zmiany miejsca specjalizacji lekarzy Rezydentów z jednoczesnym zaliczeniem okresu w pracy powyżej 3 miesięcy w Szpitalu Jednoimiennym.

11. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

12. Zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia środków na stworzenie możliwości wykonywania badań PCR w kierunku COVID-19 w Szpitalach Jednoimiennych, oraz gwarancja finansowania tych badań.

13. Możliwość rozliczania procedur kosztochłonnych wykonywanych u pacjentów z wynikiem dodatnim COVID-19 jak również z podejrzeniem.

14. W przypadku utraty możliwości wykonywania części procedur medycznych (związane jest z COVID-19) zapewnienie w zakresie utraconego finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

15. Zwrot wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem Szpitala do wykonywania zadań jako Szpital Jednoimienny oraz zwrot wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem Szpitala do normalnego funkcjonowania w ramach działalności statutowej po zakończeniu wykonywania zadań jako Szpital Jednoimienny.

16. Odmrożenie kontraktowania nowych świadczeń w szczególności diagnostyki obrazowej.

Postulaty podpisały szpitale:

– Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
– Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
– Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Mariana Zyndrama Kościałkowskiego w Białymstoku
– Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
– Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu
– Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
– Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
– Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
– Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach

Równocześnie o przywrócenie szpitala wraz z dostępem do wszystkich poradni specjalistycznych walczy Społeczny Komitet Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej, na którego czele stoi raciborski radny Piotr Klima. O działaniach komitetu przeczytasz tutaj. 

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj