Starosta Wodzisławski powołał nową komisję bezpieczeństwa

0
Posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku powiatu wodzisławskiego
Posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku powiatu wodzisławskiego

Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń wręczył powołania członkom Komisji bezpieczeństwa nowej kadencji. Oprócz starosty zasiada w niej jeszcze osiem osób, m.in. reprezentanci służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Komisja bezpieczeństwa i porządku to instytucja powoływana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

- reklama -

Do jej zadań należy:

  • ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
  • opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
  • przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
  • opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
  • opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, a także w sprawach związanych z wykonywaniem zadań związanych z pracą i współdziałaniem Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

    Starosta może zlecić komisji opiniowanie również innych zadań.

Komisja bezpieczeństwa nie jest komisją rady powiatu, lecz powołuje ją starosta. Zasady jej powoływania i funkcjonowania ściśle określa ustawa. Zgodnie z przepisami w jej skład wchodzi m.in. dwóch przedstawicieli policji, prokurator wskazany przez prokuratora okręgowego, a także dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu. Na nową trzyletnią kadencję zasiądą w niej: Leszek Bizoń (starosta), Joanna Rduch-Kaszuba (radna powiatu), Sławomir Szurek (radny powiatu), Marek Misiura (Komendant Powiatowy PSP), Krzysztof Kowalik (dyrektor PPZOZ), Barbara Orzechowska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), Marek Ryszka (I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji), Artur Szwed (Wydział Prewencji KPP Wodzisław Śl.) oraz Marcin Felsztyński (Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śl.).

W stosunku do komisji poprzedniej kadencji zaszły trzy zmiany personalne. Decyzją rady powiatu wodzisławskiego Joanna Rduch-Kaszuba zastąpiła Janusza Ballarina. Również Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl. wyznaczył do pracy w komisji bezpieczeństwa nowe osoby. Marek Ryszka i Artur Szwed zastąpili Grzegorza Matuszka i Adama Fiedosiuka. Wszystkim im starosta Leszek Bizoń serdecznie podziękował za dotychczasową pracę w komisji bezpieczeństwa.

Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z analizą zagrożeń, oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 r. i bieżący okres 2020 r. przedstawionymi przez Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Podobne raporty komisji złożyli również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Ponadto komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w 2019 r.

/Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oprac. c /

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here