Wszystko, co musisz wiedzieć o kredycie hipotecznym

0
kredyt hipoteczny
Wszystko, co musisz wiedzieć o kredycie hipotecznym

Czy wiesz, że już połowa dorosłych Polaków posiada zobowiązanie w instytucji bankowej lub pozabankowej? Zewnętrzne wsparcie finansowe cieszy się coraz większą popularnością, chociaż polskie społeczeństwo się wzbogaca i stać nas na coraz więcej. Również na to, by wykazywać właściwą zdolność kredytową i móc spłacać comiesięczne raty w wyznaczonym terminie. To dlatego dla banków jesteśmy wiarygodnymi klientami. Jednym z produktów, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest kredyt hipoteczny. Dowiedz się o nim więcej już teraz.

Czy wiesz, że już połowa dorosłych Polaków posiada zobowiązanie w instytucji bankowej lub pozabankowej? Zewnętrzne wsparcie finansowe cieszy się coraz większą popularnością, chociaż polskie społeczeństwo się wzbogaca i stać nas na coraz więcej. Również na to, by wykazywać właściwą zdolność kredytową i móc spłacać comiesięczne raty w wyznaczonym terminie. To dlatego dla banków jesteśmy wiarygodnymi klientami. Jednym z produktów, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest kredyt hipoteczny. Dowiedz się o nim więcej już teraz.

- reklama -

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem, które może być udzielone jedynie przez jeden z banków komercyjnych, który działa na terenie naszego kraju. To kredyt celowy, a kredytobiorca uzyskane środki musi przeznaczyć na jego nabycie. W tym przypadku jest to nieruchomość. Kredyt hipoteczny można zaciągać na mieszkanie, budowę domu albo też lokal usługowy.

W przypadku tego rodzaju zobowiązania banki stawiają konkretne warunki oraz ograniczenia. Kredyt hipoteczny jest jednym z tych, które opiewają na wysokie kwoty i długi czas spłaty. Dlatego też analitycy kredytowi rzetelnie oceniają zdolność kredytową, historię oraz żądają wkład własny. Wszystko po to, by minimalizować ryzyko kredytowe, jakie wiąże się z ewentualną niewypłacalnością swoich klientów.

Kredyt hipoteczny – statystyki

Według najnowszych danych kredyt hipoteczny nabyło już 4 miliony Polaków. Okazuje się, że średnia wartość takiego zobowiązania to 340 000 złotych, a kredyt spłacany jest po około 13 latach. Najdłuższy, możliwy czas współpracy z bankiem to nawet 35 lat, ale tutaj wiele zależy od wieku kredytobiorcy – im jest starszy, tym umowa przewiduje krótszy czas spłaty.

Warunki, jakie stawiają banki

Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym, które wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Procedura jego zaciągania może trwać nawet kilka miesięcy. Tyle trwa dostarczenie niezbędnych dokumentów do banku oraz ich weryfikacja. Same kredyty hipoteczne udzielane są na podstawie tzw. Rekomendacji S. Ta chroni klientów banków przed niekorzystnymi zapisami, ale nakłada też wymogi, które stają się pewnego rodzaju ograniczeniami. Co ciekawe, weryfikacja zdolności kredytowej przebiega na tych samych zasadach, co w przypadku innych kredytów bankowych. Różnicą jest natomiast wymagany wkład własny. Ten nie staje się jednak powodem, dla którego Polacy rezygnują z tego typu wsparcia. Wręcz przeciwnie, każdego roku banki odnotowują coraz większą liczbę klientów, którym udzielono kredytu hipotecznego.

Zdolność kredytowa

Odpowiednia zdolność kredytowa to warunek konieczny, by otrzymać kredyt hipoteczny. Ta sprawdzana jest na podstawie deklaracji oraz zaświadczeń dostarczonych przez przyszłego kredytobiorcę oraz raporty BIK. W tej sytuacji nie ma wyjątków, nie ma też możliwości, by otrzymać kredyt hipoteczny bez takiej analizy.

W skład zdolności kredytowej wchodzi wysokość generowanych dochodów potencjalnego kredytobiorcy, ale również ich źródło. W najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, chociaż banki akceptują także zarobki generowane z tytułu umowy zlecenie albo prowadzonej działalności gospodarczej.

Dochody to jednak nie wszystko, bo ich wartość pomniejszana jest o koszty codziennego prowadzenia gospodarstwa domowego. Koszty utrzymania domu, samochodu, dzieci, inne zobowiązania kredytowe, to czynniki, które skutecznie obniżają zdolność kredytową.

Pamiętajmy także, że liczy się też historia kredytowa. Raporty BIK wskazują nie tylko wartość wszystkich zaciągniętych w przeszłości zobowiązań kredytowych, ale również zachowania klienta względem ich spłaty. Jeśli potencjalny kredytobiorca nie spłaca rat w terminie albo zalega z ich regulowaniem, raczej nie ma szans na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Kolejnym obowiązkowym warunkiem otrzymania kredytu hipotecznego jest wkład własny, który ma znaczenie, biorąc pod uwagę dodatkowe zabezpieczenie zobowiązania na nieruchomość.

Wkład własny

Zgodnie z Rekomendacją S, obecnie wymagany jest wkład własny, który wynosi 20% wartości całego zobowiązania. Wkład własny nie musi być jednak przekazany do banku w postaci środków finansowych. Instytucje bankowe honorują również wkład jako poniesione już środki na zakup działki pod budowę domu czy koszty, jakie inwestor poniósł już w celu rozpoczęcia samej budowy nieruchomości. Wkładem własnym mogą być też środki ulokowane na lokatach, kontach oszczędnościowych albo wypracowane w IKE czy IKZE. Wkładem własnym może być także zabezpieczenie hipoteki innej nieruchomości, której właścicielem jest kredytobiorca.

Należy wiedzieć, że każda instytucja bankowa prowadzi indywidualną politykę kredytową. Nie ma dwóch identycznych kredytów hipotecznych ani takich samych warunków. Każdy bank dobiera je odpowiednio, uwzględniając sytuację kredytobiorcy oraz własne potrzeby. To dlatego dobrym rozwiązaniem jest porównanie ofert co najmniej kilku banków, zanim zostanie złożony wniosek o kredyt hipoteczny.

/artykuł sponsorowany/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here