Radny Kuliga z niepokojem patrzy na sposób koszenia wałów w mieście

Wały

Radny Michał Kuliga zwraca uwagę na zniszczenia wałów. – Pomiędzy 10 a 13 sierpnia 2020 roku Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu podczas prac związanych z koszeniem doprowadziło do uszkodzenia struktury poszycia wału – interpeluje radny.

Zdaniem Michała Kuligi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe stanowi dla mieszkańców miasta, a w szczególności mieszkańców dzielnic Płoni, Ostroga, Markowic i części Centrum, bezpośrednio narażonych na zalanie, istotne znaczenie. – Wały przeciwpowodziowe pełnią ważną funkcję w naszym mieście, w szczególności głównym zadaniem jest ograniczenie zasięgu powodzi. Służą ponadto jako ważny element rekreacji. Dlatego z niepokojem i krytycznie patrzę na sposób koszenia wałów w naszym mieście do którego używa się ciężkiego sprzętu – pisze w interpelacji do prezydenta radny.

- reklama -

M. Kuliga informuje, że między 10 a 13 sierpnia 2020 roku Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu podczas prac związanych z koszeniem doprowadziło do uszkodzenia struktury poszycia wału, zaczynając od wysokości osiedla XXX–lecia w stronę budowanej obwodnicy i dalej. – O tej sytuacji informowałem na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, zwracając się z prośbą o zaprzestanie używania ciężkiego sprzętu oraz naprawy dokonanych zniszczeń. W dniu wczorajszym tj. 14.09.2020 r. ponownie koszono wały z użyciem ciężkiego sprzętu tym razem wykonane przez Wody Polskie, w skutek czego doprowadzono do rozjechania i zniszczenia znacznego ich odcinka. Sytuacja ta jest skandaliczna i naraża mieszkańców naszego miasta na niebezpieczeństwo. Proszę o interwencję w Wodach Polskich w tej sprawie a w szczególności wyjaśnienie tej sytuacji oraz naprawy zbocza zniszczonego wału – czytamy w interpelacji.

Na koniec radny zadał prezydentowi pytania: jakiego sprzętu używa PK do koszenia wałów, czy sprzęt ten jest stricte do tego przeznaczony, czy wymagane jest zezwolenie ze strony Wód Polskich na wjazd na zbocze wału, a jeśli tak, to czy zgoda na takie działanie była? Dalej radny chce wiedzieć, kto zlecił koszenie wałów w sierpniu i czy zlecenie to dopuszczało użycie ciężkiego sprzętu. M. Kuliga poprosił także o udzielenie informacji dotyczącej harmonogramu koszenia wałów. W załączeniu przedstawił zdjęcia uszkodzeń wykonane 14 września.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj