Rusza budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy i inżynier budowy w firmie Borbud Marcin Kuźnik rozpoczęli dziś budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto pozyskało na tę inwestycję milion złotych dofinansowania.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, popioły, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, meble a także odpady budowlane w tym okna, drzwi szyby i gruz betonowy. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne – należy je dostarczyć właśnie do PSZOKA. Zebrane w punkcie odpady są zagospodarowywane we właściwy sposób i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

- reklama -

Obecnie PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu – Płoni. Teraz, dzięki środkom unijnym na tym terenie do czerwca przyszłego roku powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Milion złotych z Unii

Inwestycja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją zarządu województwa śląskiego projekt zakładający budowę PSZOK-u otrzyma milion złotych unijnego wsparcia. To 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o. , które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Projekt polega na budowie I etapu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Racibórz wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta (w tym dzieci i młodzieży szkolnej) dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji oraz promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska.

Zakres prac przewidzianych w I etapie inwestycji obejmuje montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym, montaż wagi samochodowej, uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej, utwardzenie placu pod kontenery na odpady, wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta.

W drugim etapie inwestycji PSZOK rozbudowany zostanie o budynek hydroforni z częścią magazynową i techniczną. Zadanie, podobnie jak w pierwszym etapie, obejmować będzie kampanię informacyjno-edukacyjną. Wniosek o dofinansowanie do II etapu inwestycji w wysokości blisko 1 miliona 300 tys. zł został złożony z końcem czerwca. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to styczeń przyszłego roku.

Wydatki ogółem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szacuje się na blisko 3 i pół miliona złotych (3.422.125,77 zł ). Z czego wydatki kwalifikowalne do dofinansowania wynoszą: 2.766.216,07 zł, a dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych  w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie II etapu) wyniosą: 2.264.936,90 zł.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj