Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma pomóc w walce ze smogiem

dym smog
Fot. pexels.com

W Polsce ponad 80% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń.

Trzy poprawki do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zaproponowali senatorowie, następnie jednogłośnie ją przegłosowali. Nowela została przekazana Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, a następnie ponownie ma trafić pod obrady Sejmu. Zawiera ona zapisy dotyczące usprawnienia programów antysmogowych jak „Stop smog” i „Czyste powietrze” – tak, by więcej osób mogło być beneficjentami wymiany źródła ciepła. Nowe przepisy przewidują także stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

- reklama -

CEEB to mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji. Umożliwi zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków i informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.

CEEB ma umożliwić bieżące monitorowanie informacji na temat dostępnych środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym na termomodernizację budynku albo wymianę „kopciuchów” w ramach środków publicznych. Dzięki tym informacjom łatwiej będzie otrzymać wsparcie finansowe na przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska, w tym na termomodernizację.

Inwentaryzacja ma objąć ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie. Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r. Oznacza to zobowiązanie właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji eksploatowali źródła ciepła lub spalania, do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.

Program „Stop Smog” ma być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne. Nowe rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem. Chodzi m.in. o zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu z 2% do 1% lub 20 budynków oraz jednorazowe zniesienie tego limitu w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

Projekt przewiduje ponadto zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Osiągnięcie 30% oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie. Okres utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych zostanie skrócony z 10 do 5 lat. Rozszerzono zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego, dopuszczona będzie też możliwość realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Ponadto przewidziano umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin. Zniesiony będzie obowiązek opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

Usprawnienia przygotowano też odnośnie programu „Czyste Powietrze”. Ze środków Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. Możliwe będzie także udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Wsparcie z programu do 20 tys. zł będą mogły otrzymać osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł, wsparcie do 32 tys. zł przewidziano dla osób mających niższe dochody – gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1960 zł. Beneficjent Programu „Czyste Powietrze” będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2-10 kW.

W Polsce ponad 80% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70%. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.

oprac. /kp/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj