Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła procedurę wsparcia mikroprzedsiębiorstw, małych albo średnich przedsiębiorstw, które w związku z zamknięciem cmentarzy poniosły straty.

W związku z decyzją rządu o zamknięciu cmentarzy i sytuacją w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy handlujący żywymi kwiatami Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy jeszcze w weekend podjął decyzję o objęciu ich wsparciem. – Od soboty czekaliśmy na zgłoszenia raciborskich przedsiębiorców, którzy w związku z zamknięciem cmentarzy ponieśli straty na sprzedaży chryzantem. Po rozmowach z trzema raciborskimi firmami ostatecznie tylko jedna z nich potwierdziła swoją trudną sytuację i potrzebę wsparcia. Uzgadniamy warunki tej pomocy – wyjaśnia prezydent Dariusz Polowy.

- reklama -

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła procedurę wsparcia mikroprzedsiębiorstw, małych albo średnich przedsiębiorstw, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie od 31 października do 2 listopada poniosły straty. Raciborski oddział ARiMR znajduje się przy ul. Leśmiana 4, numer telefonu: 32 417 62 41.

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia, przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklarację taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r., muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem, jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Bez takich dokumentów pomoc nie będzie mogła być wypłacona.

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tej pomocy. Planuje się, że pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here