Dodatkowe wsparcie dla DPS Złota Jesień w Raciborzu

DPS Złota Jesień
DPS Złota Jesień

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS.

Powiat raciborski otrzymał dodatkowe środki finansowe w kwocie 115 994,36 zł na współrealizację projektu „Śląskie kadry DPS vs COVID-19”. Łącznie z wrześniowym dofinansowaniem pozyskano 614 294,36 zł.

- reklama -

Na początku września dyrektor Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień Małgorzata Krawczyńska przystąpiła w imieniu powiatu raciborskiego do realizacji projektu, w ramach którego wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu. Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie realizacji usług w domach opieki społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany natomiast przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj