Wyższa szkoła medyczna w Rybniku już w 2021 roku

Rybnik
Fot. K. Kesten

17 grudnia na terenie kampusu podpisany został list intencyjny w sprawie powstania w Rybniku Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym.

List jest deklaracją woli rozpoczęcia współpracy w zakresie działań mających na celu poprawienie dostępności usług medycznych w województwie Śląskim. Sygnatariuszami dokumentu byli Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Mieczysław Kieca, Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera oraz Dyrektor Związku Adam Wawoczny.

- reklama -

Podpisanie listu jest konsekwencją kilkumiesięcznych rozmów i spotkań Związku Subregionu Zachodniego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Rybnika. Za inicjatywą stoją także prof. Joachim Foltys – Dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, dr nauk o zdr. Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Violetta Dytko – Dyrektor SALUS Opieka Domowa, inicjatorka powstania uczelni, a także Małgorzata Staś – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podpisany dokument akcentuje fakt, że jako region dotknięty negatywnymi zjawiskami społecznymi, takimi jak starzenie się społeczeństwa, depopulacja, skutki zdrowotne złej jakości powietrza, w sposób szczególny odczuwamy braki kadr medycznych we wszystkich specjalizacjach, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, kosmetologów, dietetyków – informuje rybnicki magistrat.

-W sposób szczególny problem z dostępnością kadr medycznych i okołomedycznych uwypukliła pandemia COVID-19. Sytuacja stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów i osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wymusza konieczność podejmowania działań długoterminowych, które budują wydolność systemu w czasach kryzysu. W to wpisuje się zapewnienie wysokiej jakości edukacji dostępnej na terenie województwa. Sygnując list, wierzymy, że mamy niepowtarzalną szansę, aby wesprzeć system ochrony zdrowia poprzez zasilenie go odpowiednio przygotowaną kadrą medyczną – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

W Województwie Śląskim funkcjonują wyższe szkoły zawodowe, brakuje jednak szkoły wyższej o profilu medycznym. Z tego powodu Samorząd Pielęgniarek i Położnych wraz z przedstawicielami Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego pod nadzorem Prof. nadzw. dr hab. inż. Joachima Foltysa opracował koncepcję utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej, która zyskała aprobatę Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

-Liczba szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie subregionu zachodniego jak i miast ościennych pozwala nam zdecydowanie stwierdzić, że powstanie Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym będzie bardzo ciekawą propozycją dla ich absolwentów – mówi Adam Wawoczny, Dyrektor Związku. – Na terenie subregionu zachodniego znajduje się tylko jedna wyższa szkoła zawodowa kształcąca niewielką ilość osób na kierunku medycznym. Ponadto znajdują się szkoły policealne, kształcące na kierunkach medycznych takich jak opiekun medyczny, masażysta, kosmetyczka i inne. Należy zwrócić także uwagę, na fakt że w subregionie istnieje duży potencjał szpitali wielospecjalistycznych.

Zgodnie z koncepcją planowana uczelnia miałaby kształcić przyszłe kadry medyczne podczas studiów I stopnia w Instytucie Pielęgniarstwa na kierunku pielęgniarstwo, a także kosmetologia i dietetyka w ramach Instytutu Nauk o Zdrowiu. W kolejnych latach mogłyby zostać utworzone studia II stopnia na ww. kierunkach oraz studia podyplomowe, rekomendowane przez placówki służby zdrowia z mikroregionu śląskiego. Studia zaplanowano dla około 50 osób z każdego kierunku na roku, z możliwością poszerzenia liczby studentów. Studia miałyby odbywać się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Placówka ma zapewniać przyszłym studentom nowoczesny dydaktyczny sprzęt symulacyjny oraz możliwość odbycia praktyk.

Utworzenie szkoły na poziomie uczelni wyższej kształcącej m.in. pielęgniarki, pielęgniarzy, których obecnie tak bardzo brakuje na rynku pracy, na pewno przyczyni się do wzrostu poziomu opieki w placówkach ochrony zdrowia. Problem braku pielęgniarek to dziś główne zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia. Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w 2018 roku na ogólną liczbę 280 tys. pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo, w przedziale wiekowym 41-60 lat było blisko 173 tys. z nich, a w wieku 21-40 lat tylko 33 tys. W 2033 roku będzie brakować nawet 169 tys. pielęgniarek.

Powstanie szkoły to także szansa na zwiększenie liczby wykształconych młodych osób oraz poprawę poziomu życia mieszkańców regionu, a przede wszystkim ciekawa oferta dla młodych ludzi, którzy chcą mieszkać, kształcić się i pracować na miejscu. To przedsięwzięcie odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Idea powstania wyższej szkoły zawodowej w obszarze medycyny na terenie Rybnika wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Jednym z wyzwań dla tych obszarów wskazanych w Strategii jest wzmocnienie potencjału i skali oddziaływania ośrodków akademickich oraz sektora B+R. Inwestycja ta przyczyni się do tworzenia nowych specjalizacji na obszarze Subregionu Zachodniego podlegającego transformacji, a docelowo przełoży się na rozwój nowych sektorów gospodarki, związanych z przemysłem medycznym – mówi Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego.

Rybnicki magistrat wylicza korzyści z uruchomienia w Rybniku uczelni kształcącej w zawodach medycznych:

  • szansa na wizerunek regionu jako miejsca dla studentów z przyszłościowymi kierunkami nauczania;
  • szansa na odzyskanie rangi rybnickiego kampusu jako miejsca spotkania kilku uczelni wyższych;
  • szansa na budowanie wizerunku Rybnika i subregionu jako historycznie związanego z medycyną i lecznictwem (szpital wojewódzki, psychiatryczny, uczelnia wyższa);
  • młodzież zostanie w mieście, tu będzie się kształcić oraz później pracować;
  • młodzież z okolicznych, mniejszych miejscowości będzie mieć możliwość kształcenia i uzyskania zawodu;
  • absolwenci uczelni podejmą pracę w placówkach ochrony zdrowia w regionie, co znacząco i bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w regionie.

/UM Rybnik oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj