Zima w Raciborzu. Drogowcy w akcji

Pierwszy w tym roku śnieg pojawił się na ulicach Raciborza wczoraj późnym popołudniem (ok. godz. 16:30). Już około godziny 17:00 na ulice miasta wyjechali drogowcy.

Akcja trwała do wczesnych godzin porannych. W ciągu kilkunastu godzin Przedsiębiorstwo Komunalne zużyło kilkadziesiąt ton soli, nadal jednak w zapasie jest kilkaset ton zgromadzonych w dwóch magazynach PK. Rano do pracy ruszyły brygady zamiataczy porządkujących chodniki i przejścia. W akcji udział brały 2 piaskarki i ciągniki z piaskarkami. Jest to pierwsze uderzenie zimy w tym roku. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę. Zwolnijmy! – apeluje Urząd Miasta w Raciborzu.

- reklama -

Jak zorganizowany jest podział zadań w gminie Racibórz w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników?

• Za organizowanie i wykonanie akcji zimowej na drogach, placach, chodnikach i parkingach gminnych, na ścieżkach i alejkach w parkach i na skwerach gminnych, targowiskach miejskich, przystankach komunikacji zbiorowej odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Komunalne
• Za odśnieżanie, posypywanie gołoledzi i likwidację skutków zimy na terenach administrowanych przez MZB – odpowiada Miejski Zarząd Budynków
• Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (zasuwy, hydranty, kraty kanalizacyjne itp.) oraz odwodnienia wiaduktów PKP – to obowiązki Raciborskich Wodociągów Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie należytego stanu technicznego dróg, chodników, parkingów i innych terenów należących do gminy
• Egzekwowanie od odpowiedzialnych osób i podmiotów obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z obiektów – to zadania Straży Miejskiej
• Biuro Zarządzania Kryzysowego – odpowiada za ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach

Jaka kolejność odśnieżania?

W związku z wydanym przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem NR 982/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie organizacji akcji zimowej na terenie miasta Racibórz w sezonie 2020/2021, magistrat przypomina, że zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników odbywa się z podaną w załączonym dokumencie kolejnością odśnieżania.

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Zgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Racibórz, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Nie za wszystkie drogi w mieście odpowiada gmina

Warto pamiętać, że w mieście poza drogami gminnymi ( tj. 69% wszystkich dróg publicznych), 25% dróg stanowią drogi powiatowe i wojewódzkie, za których zimowe utrzymanie odpowiadają Powiatowy i Wojewódzki Zarząd Dróg, a także 6% (blisko 10 kilometrowy odcinek) to droga krajowa 45 – zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Całodobowy dyżur pogotowia akcji zimowej prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10, tel. 032 415-34-24 wewn. 133, po godzinie 15.00 – 032 415-34-24 wewn. 150 lub tel. kom. 509-103-848.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here