Sąd zatwierdził układ w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako

rafako sa raciborz
Rafako S.A.

Rafako złożyło wniosek o zatwierdzenie układu pod koniec grudnia. Postanowienie jest nieprawomocne.

Sąd Rejonowy w Gliwicach zatwierdził układ w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako. Postanowienie jest nieprawomocne. Raciborska spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie układu pod koniec grudnia 2020 r. po tym, jak w pierwszej połowie grudnia wierzyciele wyrazili zgodę na warunki układu.

- reklama -

Jeszcze przed informacją o zatwierdzeniu układu 13 stycznia inwestorzy giełdowi ruszyli na zakupy papierów spółki. Na zamknięciu sesji akcje Rafako zyskiwały ok. 8,5%, chociaż wcześniej sięgały nawet 10%.

Wierzytelności podzielono na siedem grup. Podczas grudniowego zgromadzenia wierzycieli, w trakcie którego doszło do przegłosowania warunków układu, wprowadzono jedną zmianę – w grupie III, obejmującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązań niepieniężnych, kar umownych oraz czynów niedozwolonych, propozycja w zakresie spłaty wierzytelności głównej wzrosła z 5% do 14%.

Wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają 10 tys. zł, mieli dostać 100% swoich pieniędzy. Dla wierzycieli mających wierzytelności główne w wysokości powyżej 10 tys. zł zakładano m.in. spłatę 60% wierzytelności głównej w 20 ratach płatnych co 3 miesiące i konwersje 20% wierzytelności głównej na akcje nowej emisji – w stosunku 2 zł na jedną akcję.

Grupa IV to ZUS, który również zostanie spłacony w 100%. Ma to nastąpić w 24 równych ratach płatnych co dwa miesiące, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 9 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa V to wierzyciele posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przeniesieniem na zabezpieczenie własności rzeczy. Również oni zostaną spłaceni w 100%. Nastąpi to w ośmiu płatnych co rok ratach, przy czym ich wysokość będzie wzrastała – od 3% wierzytelności w pierwszym roku do 32% w ostatnim.

Grupa VI to wierzyciele posiadający wierzytelności wyłącznie odsetkowe, które wskutek wygaśnięcia zobowiązania głównego skutkiem jego zaspokojenia przed dniem układowym uległy przekształceniu w roszczenie główne. W ich przypadku spłata dotyczy jedynie 7% wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 12 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Ostatnią grupę stanowią wierzyciele będący podmiotami pozostającymi z dłużnikiem w stosunkach bliskości – dostaną 6% wierzytelności głównej, płatną w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące, podobnie jak w poprzedniej grupie pierwsza rata ma być spłacona 12 miesięcy od stwierdzenia prawomocności układu.

Akceptacja układu oznaczałaby jaśniejszą perspektywę dla przeżywającej trudne miesiące spółki. W grudniu 2019 roku PBG, główny akcjonariusz i dłużnik Rafako, złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz jednoczesne uchylenie układu zawartego z wierzycielami w 2015 r.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here