Wodzisław Śląski wdraża nowy system gospodarowania odpadami

0
Odbiór śmieci
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik

Od początku roku Wodzisław Śląski wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. To prawdziwa rewolucja śmieciowa, która wymaga wiele zaangażowania i współpracy, ale która jest bardzo potrzebna i która zwraca uwagę między innymi na tak ważne kwestie segregacji odpadów. Trwa okres przejściowy, w związku z tym może pojawić się wiele potrzeb i kwestii, nad których rozwiązaniami pracuje miasto.

1Segregacja bioodpadów

Jedną z bardzo istotnych kwestii powstałych podczas wdrażania systemu jest segregacja bioodpadów w zabudowie wielolokalowej. W ramach opłaty miasto wyposaża właścicieli nieruchomości w 8-litrowe worki do gromadzenia bioodpadów, umieszczanych w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów bio (w gniazdach śmieciowych). Mowa o czterech workach miesięcznie na jednego mieszkańca. Jeśli zarządca wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielnia mieszkaniowa przekazała Wam już worki, gromadźcie w nich biooodpady. Jeśli ich jeszcze nie otrzymaliście, zbierajcie odpady biodegradowalne jak dotychczas, w swoich pojemnikach, kubłach i wyrzucajcie je do brązowego pojemnika w gnieździe śmieciowym (bez worków foliowych itp.).

Co od nowego roku?

Od 1 stycznia 2021 roku selektywnie zbieramy: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież. Nie umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane (niesegregowane): odzież i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne (takie jak m.in. przeterminowane leki, termometry rtęciowe, igły, strzykawki, glukometry itp., opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, baterie i akumulatory, świetlówki, inne odpady niebezpieczne w szczególności zanieczyszczone farbami, lakierami, chemikaliami, detergentami, olejami, smarami itd.).

Odpady wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych, ze względu na substancje, z których się składają, są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Uwalniane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Niestety zdarza się również, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych. Oddzielajmy to, co można odzyskać, a resztę wrzucajmy do odpadów zmieszanych. Zwracajmy uwagę na etykiety – znajdują się na nich wskazówki, gdzie wrzucić dane odpady.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here