Wodzisław Śląski wdraża nowy system gospodarowania odpadami

Odbiór śmieci
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik

Od początku roku Wodzisław Śląski wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. To prawdziwa rewolucja śmieciowa, która wymaga wiele zaangażowania i współpracy, ale która jest bardzo potrzebna i która zwraca uwagę między innymi na tak ważne kwestie segregacji odpadów. Trwa okres przejściowy, w związku z tym może pojawić się wiele potrzeb i kwestii, nad których rozwiązaniami pracuje miasto.

1Segregacja bioodpadów

Jedną z bardzo istotnych kwestii powstałych podczas wdrażania systemu jest segregacja bioodpadów w zabudowie wielolokalowej. W ramach opłaty miasto wyposaża właścicieli nieruchomości w 8-litrowe worki do gromadzenia bioodpadów, umieszczanych w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów bio (w gniazdach śmieciowych). Mowa o czterech workach miesięcznie na jednego mieszkańca. Jeśli zarządca wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielnia mieszkaniowa przekazała Wam już worki, gromadźcie w nich biooodpady. Jeśli ich jeszcze nie otrzymaliście, zbierajcie odpady biodegradowalne jak dotychczas, w swoich pojemnikach, kubłach i wyrzucajcie je do brązowego pojemnika w gnieździe śmieciowym (bez worków foliowych itp.).

Co od nowego roku?

Od 1 stycznia 2021 roku selektywnie zbieramy: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież. Nie umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane (niesegregowane): odzież i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne (takie jak m.in. przeterminowane leki, termometry rtęciowe, igły, strzykawki, glukometry itp., opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, baterie i akumulatory, świetlówki, inne odpady niebezpieczne w szczególności zanieczyszczone farbami, lakierami, chemikaliami, detergentami, olejami, smarami itd.).

Odpady wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych, ze względu na substancje, z których się składają, są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Uwalniane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Niestety zdarza się również, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych. Oddzielajmy to, co można odzyskać, a resztę wrzucajmy do odpadów zmieszanych. Zwracajmy uwagę na etykiety – znajdują się na nich wskazówki, gdzie wrzucić dane odpady.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here