Kocioł 5 klasy, czyli co oznacza norma PN-EN 303-5:2012?

Uchwała antysmogowa ma na celu ograniczenie niskiej emisji w regionie

Właścicielom gospodarstw domowych, którzy nie zastosują się do przepisu, grozi kara do 5000 zł.

Uchwała antysmogowa woj. śląskiego nakazuje wymianę do końca 2021 r. tzw. „kopciuchów” na kotły minimum 5 klasy spełniające normę PN-EN 303-5:2012.

- reklama -

Dzięki rozwojowi technologicznemu prymitywne działające okresowo urządzenia są zastępowane takimi, które umożliwiają rzeczywiste sterowanie procesem w sposób ciągły i jego optymalną kontrolę. W przypadku urządzeń grzewczych przekłada się to na wyższą sprawność i niższe wskaźniki emisji zanieczyszczeń, a także większy komfort użytkownika. Wśród urządzeń systemów indywidualnego ogrzewania zasilanych węglem najwyższą sprawność spalania oraz najniższe wskaźniki emisji zanieczyszczeń mają obecnie kotły 5 klasy spełniające normę PN-EN 303-5:2012. Uchwała antysmogowa nakazuje ich użytkowanie dlatego, że bardzo zła jakość powietrza w województwie śląskim wymusza ograniczenie emisji do poziomu możliwie najniższego.

Norma PN-EN 303-5:2012 wyznacza następujące wymagania dla kotłów 5 klasy na paliwa stałe:
a) z automatycznym załadunkiem paliwa:
– maksymalna wartość emisji pyłu – 40mg/m3,
– maksymalna wartość emisji lotnych związków organicznych – 20mg/m3,
– maksymalna wartość emisji tlenku węgla – 500mg/m3.
b)z ręcznym załadunkiem paliwa:
– maksymalna wartość emisji pyłu – 60mg/m3,
– maksymalna wartość emisji lotnych związków organicznych – 30mg/m3,
– maksymalna wartość emisji tlenku węgla – 700mg/m3.

Wymagana 5 klasa kotła nadawana jest na podstawie badań urządzenia pod kątem spełnienia wymagań normy PN-EN 303-5:2012. Takie badanie może wykonać jedynie jednostka posiadająca aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub innej jednostki akredytującej w Europie. Potwierdzeniem przeprowadzenia badań na zgodność z normą jest certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną i tylko takie kotły dopuszczone są do użytkowania.

Od 1 stycznia 2022 r. prezydenci, burmistrzowie i wójtowie w samorządach będą mogli przeprowadzać kontrole prywatnych gospodarstw domowych w zakresie posiadanych instalacji grzewczych w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia spełniają wymagane normy i przewidziane uchwałą antysmogową przepisy. Oczywiście przedstawiciele władz samorządowych nie będą przeprowadzać kontroli osobiście, gdyż mogą je delegować – np. do straży miejskiej bądź do innego pracownika urzędu. Osoby wydelegowane do kontroli będą mogły w tym zakresie współpracować np. z policją. Właściciele gospodarstw domowych, którzy po 31 grudnia 2021 r. będą nadal korzystać z mających powyżej 10 lat bezklasowych kotłów, tzw. kopciuchów, będą mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 5000 zł.

Czytaj także: Ostatni rok na wymianę starego pieca

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here