Ostatni rok na wymianę starego pieca

Smog

Stary kocioł należy wymienić na nowy klasy 5 lub inne bardziej ekologiczne źródło ciepła, np. kocioł gazowy, ogrzewanie zasilane energią elektryczną, węzeł cieplny zasilany z sieci ciepłowniczej albo inne czyste technologie. 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową dla województwa śląskiego każdy mieszkaniec, który posiada kocioł pozaklasowy, czyli nieposiadający żadnych certyfikatów, opalany paliwem stałym jak węgiel, drewno, pellet, wyprodukowany przed 2007 r. lub nieposiadający tabliczki znamionowej, ma obowiązek do końca 2021 r. wymienić go na nowy kocioł klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub inne bardziej ekologiczne źródło ciepła, np. kocioł gazowy, ogrzewanie zasilane energią elektryczną, węzeł cieplny zasilany z sieci ciepłowniczej, inne czyste technologie. Przepisy uchwały antysmogowej odnoszą się również do posiadaczy piecyków i pieców kaflowych oraz innych urządzeń opalanych paliwem stałym.

- reklama -

Natomiast posiadacze kominków powinni zweryfikować, czy zainstalowane urządzenia spełniają wymagane prawem minimalne normy emisji zanieczyszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Mieszkańcom zainteresowanym dofinansowaniem przez gminę wymiany starego źródła ciepła na nowe Urząd Miasta Racibórz przypomina, że nabór wniosków rozpocznie się z 1 lutego i zakończy 2 marca 2021 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu lub budynku znajdującego się na terenie gminy. Dofinansowanie wynosi od 50% do 60% poniesionych kosztów, nie więcej niż 9000 zł, dla kotłów gazowych w domach jednorodzinnych oraz od 70% do 80%, nie więcej niż 12 000 zł, dla urządzeń nie będących źródłem niskiej emisji w domach jednorodzinnych (np. węzły cieplne, pompy ciepła). Dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej wynosi od 70% do 100 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 6400 zł, w zależności od zastosowanych rozwiązań i konieczności wykonania instalacji centralnego ogrzewania, w przypadku gdy w lokalu nie ma takiej instalacji. Dodatkowe 2000 zł mogą otrzymać właściciele budynków, które wymagają wykonania przyłącza do sieci gazowej lub cieplnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, nr tel. (32) 75 50 677 lub znaleźć na stronie internetowej raciborz.pl w zakładce Ekologia – Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2018–2028.

Czyste Powietrze

Właściciele domów jednorodzinnych mogą złożyć wniosek i skorzystać z dofinansowania również w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania z tego Programu można odnaleźć wchodząc na stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach www.wfosigw.katowice.pl → program Czyste Powietrze → wymagana dokumentacja lub https://portal.wfosigw.katowice.pl. Pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Konsultacje eksperckie

Wszystkich zainteresowanych magistrat zaprasza również do udziału w bezpłatnych zdalnych konsultacjach eksperckich, które zostaną zorganizowane w ramach prowadzonej przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego kampanii pn. „Nie truj sąsiada”. Konsultacje odbędą się dnia 22 lutego w godz. 16:00-20:00. Swoją tematyką mogą objąć doradztwo w zakresie systemów grzewczych i wyboru odpowiedniego urządzenia, a także fotowoltaiki i szczegółów finansowania inwestycji w ramach wspomnianego powyżej programu rządowego pn. „Czyste powietrze”.

Procedura dla osób zainteresowanych przedstawia się następująco:
1) Na konsultacje należy się zapisać oraz określić temat rozmowy. Zgłoszenie należy przesłać na adres [email protected] lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 732 888 349.
2) W dniu konsultacji do wszystkich osób zainteresowanych zostanie przesłany mail z linkiem do połączenia telekonferencyjnego w formie video lub w formie telefonicznej, jeżeli nie ma możliwości połączenia video.
3) Konsultacje odbędą się w ustalonym terminie (dzień, godzina) z udziałem ekspertów zewnętrznych.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj