W Kornowacu powstanie PSZOK

odpady smieci
Zdjęcie poglądowe. Fot. pixabay.com

Oprócz budowy i wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów.

W Kornowacu przy ul. Rekreacyjnej powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina pozyskała na tę inwestycję 794 235,20 złotych dofinansowania. To 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na jego budowę, a projekt powinien zakończyć się do 31 grudnia tego roku. Zadanie polega na budowie i wyposażeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Kornowac wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców w zakresie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów.

- reklama -

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT). Wartość projektu to 934 394,33 zł.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj