Posiedzenie zespołu do spraw kierunków kształcenia w powiecie raciborskim

Posiedzenie
Fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Zadaniem zespołu była analiza propozycji zadań naborowych na rok szkolny 2021/2022 – ilości uruchamianych oddziałów w poszczególnych szkołach.

28 stycznia Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się posiedzenie zespołu ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

- reklama -

Podczas spotkania przeanalizowano kierunki kształcenia pod kątem zapotrzebowania ze strony lokalnego rynku pracy oraz kierunków polityki oświatowej powiatu. Następnie Zarząd Powiatu Raciborskiego, podczas ostatniego posiedzenia 9 lutego, zaakceptował wypracowaną propozycję planów naborowych szkół.

Liczba planowanych przez dyrektorów szkół oddziałów na rok szkolny 2021/2022 to 31 oddziałów dla około 992 uczniów w tym:
– 8 oddziałów w Liceach Ogólnokształcących oraz 1 oddział w Liceum Plastycznym – co stanowi 29% propozycji planu;
– 14 oddziałów w Technikach oraz 8 oddziałów w szkołach Branżowych – co stanowi 71% propozycji planu.

Dodatkowo w szkołach dla dorosłych planuje się otwarcie 2 oddziałów dla około 64 uczniów.

W dalszym etapie oferta edukacyjna zostanie opublikowana na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych, w informatorze naborowym wydawanym co roku przez Referat Edukacji, a także podczas Dni Otwartych w szkołach.

/Starostwo Powiatowe w Raciborzu oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here