Prognoza zapotrzebowania na zawody w 2021 roku

prognoza zapotrzebowania na zawody

Trzeci raz Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Została ona ogłoszona w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Do 1 lutego rokrocznie Ministerstwo Edukacji i Nauki w drodze obwieszczenia ogłasza prognozę zapotrzebowania na rynku pracy.

- reklama -

Celem takiej prognozy jest określenie jak powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w kontekście potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. W ten sposób jest również podzielona prognoza, na część krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na zawody w kolejności alfabetycznej.

Prognoza krajowa zawiera wykaz 28 zawodów, które ze względu na rozwój państwa są szczególnie potrzebne na rynku pracy. W 2021 roku na tej liście po raz pierwszy pojawił się dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk i monter nawierzchni kolejowych.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here