Dr Janusz Nowak z aktem powołania do Rady Naukowej Instytutu De Republica

Dr Janusz Nowak
Premier Mateusz Morawiecki wręcza nominację dr Januszowi Nowakowi. Fot. KPRM

Wykładowca akademicki PWSZ w Raciborzu, wieloletni kierownik Wydawnictwa Uczelni, redaktor naczelny magazynów „Forum/Eunomia” i nauczyciel języka polskiego dr Janusz Nowak został decyzją premiera Mateusza Morawieckiego powołany do Rady Naukowej Instytutu De Republica.

Z tej okazji 25 marca odbyła się w Uczelni podniosła uroczystość. Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik wraz z Prorektorami dr Beatą Fedyn i dr. inż. Tomaszem Czyszpakiem przekazali w imieniu Społeczności Akademickiej wyrazy uznania, wręczając dr. Nowakowi specjalny list gratulacyjny.

- reklama -

Z ogromną satysfakcją przyjąłem informację o nominacji Pana Doktora Janusza Nowaka do Rady Naukowej powstałego niedawno Instytutu De Republica. To ważne wyróżnienie również dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Od lat z uznaniem śledzę pracę naukową, twórczą i krytycznoliteracką dr Nowaka oraz pracę organizacyjno-publikacyjną na rzecz Uczelni i Miasta. Cieszy mnie, że został doceniony w tak znaczący sposób i z niecierpliwością czekam na inicjatywy, które wspólnie możemy zrealizować – powiedział Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik.

Premier Mateusz Morawiecki wręcza nominację dr Januszowi Nowakowi

Czym jest Instytut De Republica?

Instytut De Republica jest państwową jednostką podległą Prezesowi Rady Ministrów. To wydawnictwo i ośrodek badawczy, który ma za zadanie promować naukę polską w kraju i za granicą. Instytut będzie:

  • organizować i prowadzić konferencje międzynarodowe, seminaria oraz zespoły robocze;
  • prowadzić badania i analizy na tematy zlecone przez Prezesa Rady Ministrów;
  • organizować i prowadzić projekty edukacyjne i szkoleniowe.

Kluczowym celem funkcjonowania Instytutu jest wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości i działania na rzecz jego instytucji. Instytut pozwoli uwolnić potencjał polskiej nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, który bywa blokowany wskutek różnych zależności finansowo-osobowych na uniwersytetach oraz w wydawnictwach komercyjnych. Poza dr. Januszem Nowakiem w skład Rady Naukowej powołano 17 doktorów i profesorów.

Zadania Rady Naukowej De Republica

Rolą rady naukowej będzie nie tylko dbanie o wysoki poziom naukowy i edytorski przygotowywanych i wydawanych przez Instytut książek, czasopism oraz periodyków. Naukowcy zorganizowani wokół Instytutu będą, służyli także Prezesowi Rady Ministrów eksperckim wsparciem przy tworzeniu polityk krótko i długookresowych. Będą także uczestniczyli w debacie publicznej.

Janusz Nowak – curriculum vitae

Doktor nauk humanistycznych, polonista, krytyk literacki, historyk literatury, folklorysta i regionalista, wydawca, poeta, dziennikarz i animator kultury. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studium doktoranckiego  w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, były wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Od 2004 r. związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu jako wykładowca.  Współzałożyciel miesięcznika PWSZ „Eunomia” i jego redaktor naczelny w latach 2005-2015. Od 2016 jest redaktorem prowadzącym Wydawnictwa raciborskiej uczelni, odpowiedzialnym m.in. za redagowanie magazynu „Forum PWSZ w Raciborzu”. Współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos” oraz półrocznika „Almanach Prowincjonalny”. Autor tomów poezji, esejów i szkiców literackich, tekstów historycznoliterackich, książek i artykułów regionalistycznych oraz folklorystycznych.

/PWSZ Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj