Prezydent nie widzi potrzeby odkładania prac nad parkiem kulturowym

O odłożenie prac nad parkiem kulturowym apelował radny Stanisław Borowik, uważając, że to za duże obciążenie finansowe dla raciborskich przedsiębiorców. Prezydent Polowy odpowiada, że pandemia nie może powodem, dla którego stare miasto w Raciborzu straci na znaczeniu i zostanie w tyle za innymi ośrodkami.

Radny Stanisław Borowik zwrócił się do prezydenta z prośbą o wstrzymanie się do 2025 roku z realizacją planu dotyczącego powstania Parku Kulturowego w okolicach Rynku i w jego otoczeniu. – Przygotowanie nowych ogródków letnich i zimowych kosztuje wiele nakładów finansowych, które w tym czasie nie są możliwe do wykonania. Tylko kilkuletni oddech czasowy pozwoli przywrócić płynność finansową wielu przedsiębiorcom. Dlatego proszę pana prezydenta o wstrzymanie się od realizacji planu co przywróci im nadzieje na lepsze jutro – apelował radny Stanisław Borowik. O sprawie pisaliśmy tutaj: Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji. Radny apeluje o wstrzymanie prac nad Parkiem Kulturowym 

- reklama -

Prezydent Dariusz Polowy odpowiedział, że nie widzi potrzeby odkładania prac. Przypomniał, że prezydent Miasta Racibórz został zobowiązany do podjęcia prac na utworzeniem parku Uchwałą Nr XIII/207/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2019 r.

– W ramach przedmiotowych prac został utworzony pierwszy projekt uchwały o parku kulturowym oraz przeprowadzono wstępne konsultacje społeczne, również z przedsiębiorcami. Prezydent powołał także zespół składający się z urzędników, przedstawicieli właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli radnych. Zespół ten ma wyznaczyć granice, przeprowadzić dalsze konsultacje społeczne oraz wypracować optymalne zasady jakie miałyby obowiązywać na terenie parku kulturowego. Równolegle Miasto prowadzi działania zmierzające do uporządkowania centrum miasta oraz jego uatrakcyjnienie m. in. poprzez estetyzację małej architektury, podnoszenie jakości zieleni miejskiej i sukcesywne porządkowanie miejsc składowania odpadów. Jako czasową wystawę prezentuje się artystyczne rzeźby na terenie starego miasta – czytamy w odpowiedzi prezydenta.

Włodarz przypomniał, że dążenie do uatrakcyjnienia ścisłego centrum miasta jest bardzo potrzebne dla podtrzymania i wzmocnienia ruchu turystycznego w Raciborzu. Jego zdaniem nie można doprowadzić do sytuacji, że poprzez pandemię stare miasto w Raciborzu straci na znaczeniu i zostanie w tyle za innymi podobnymi ośrodkami ze względu na ciągle nieuporządkowaną kwestię reklam i szyldów.

– Wprowadzenie parku kulturowego w Raciborzu nie jest nowatorskim działaniem, ale raczej normą w miastach o bogatym dziedzictwie kulturowym. Jest to również efekt zapotrzebowania mieszkańców na tego typu regulacje, o czym świadczą liczne sygnały. Ponadto Racibórz uzyskał wsparcie Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego i w ramach współpracy, korzystając z doświadczeń Instytutu, zostaną wspólnie wypracowane najlepsze rozwiązania – napisał w odpowiedzi na interpelację Dariusz Polowy.

Włodarz odpowiedział radnemu, że zasady parku kulturowego nie mają na celu nałożenie na przedsiębiorców dodatkowych kosztów, a raczej wprowadzenie równych zasad co do reklamowania się w tej przestrzeni. – Prace nad przygotowaniem ostatecznej, optymalnej wersji uchwały będą trwały na pewno do końca roku 2021 (lub dłużej). Jej treść będzie konsultowana społecznie i ostatecznie poddana pod głosowanie Rady Miasta. Na pewno też zostanie wyznaczony w uchwale czas na dostosowanie się do nowych zasad – informuje prezydent.

Jak przekazał D. Polowy, planuje się także wprowadzenie zapisu, że jeśli ktoś prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami ochrony zabytków obowiązującymi na danym terenie, na przykład posiadając ważne pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wywieszoną reklamę na terenie starego miasta wpisanego do rejestru zabytków, to dopiero przy aktualizacji tej reklamy będzie musiał wykonać ją zgodnie z zasadami parku.

– W związku z powyższym nie widzę potrzeby odkładania prac nad utworzeniem parku kulturowego aż do 2025 roku, ponieważ i tak są one długotrwałe, a proces ich wdrożenia w życie będzie rozciągnięty w czasie. Dodatkowo zasady parku mają poprawić rangę i prestiż starego miasta w Raciborzu, jako przestrzeni idealnej dla prowadzenia restauracji i innych usług ukierunkowanych na potrzeby mieszkańców i turystów – podsumował prezydent.

Więcej o parku kulturowym znajdziesz tutaj

/oprac. c/

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Widzę pilną potrzebę odłożenia pana Polowego i jego pomysłów na dalszy plan. Może nawet bardziej niż dalszy. Na zawsze.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here