Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji. Radny apeluje o wstrzymanie prac nad Parkiem Kulturowym

Rynek
Rynek Fot. Katarzyna Przypadło

Po rocznej przerwie Urząd Miasta wznowił prace nad Parkiem Kulturowym. Radny Stanisław Borowik apeluje jednak o wstrzymanie prac z uwagi na trudną sytuację finansową przedsiębiorców. 

Przypomnijmy, Park Kulturowy to szczególna forma ochrony stworzona z myślą o wyróżniających się krajobrazowo terenach z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Na obszarze parku kulturowego uregulowane byłyby kwestie dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to, co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta.

- reklama -

Ostatnio w Raciborzu gościł Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wizyta miała związek właśnie z pracami nad Parkiem Kulturowym. – Chcąc uporządkować przestrzeń miasta korzystamy z opinii ekspertów. Zwróciliśmy się o nią m.in. do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Łukasza Konarzewskiego, który poparł inicjatywę utworzenia parku. Wojewódzki Konserwator Zabytków ma wydać zalecenia na piśmie dotyczące usytuowania i wyglądu ogródków gastronomicznych na Rynku. Dyskutowano także o nieestetycznych w tej chwili czerpniach powietrza, które znajdują się na podwórzach w obrębie starego miasta – Prezydent Miasta będzie wnioskował do WKZ o pozwolenie na ich likwidację. Następstwem poniedziałkowego spotkania ma być wypracowanie konkretnych zasad najmu terenu pod ogródek gastronomiczne na Rynku w Raciborzu i określenie terminu, w jakim miałyby te zasady zostać wprowadzone – poinformowała nas rzecznik magistratu Lucyna Siwek.

Radny apeluje o wstrzymanie prac 

Radny Stanisław Borowik zwrócił się do prezydenta z prośbą o wstrzymanie się do 2025 roku z realizacją planu dotyczącego powstania Parku Kulturowego w okolicach Rynku i w jego otoczeniu.

Radny pisze w interpelacji, że z informacji, które posiada wynika, że wiceprezydent Dawid Wacławczyk rozpoczął działania w celu przygotowania projektu Uchwały Rady Miasta która zobowiąże właścicieli do dostosowania wszelkich reklam ogródków letnich i zimowych do odpowiedniej kolorystyki. – Jak wynika z rozmów, które przeprowadził Pan Wacławczyk z przedstawicielem przedsiębiorców, którzy posiadają lokale gastronomiczne na terenie Rynku wynika, że jeszcze będzie można rozstawiać ogródki latem, natomiast, jak wynikało z rozmowy, aby rozstawić ogródki zimowe będą musieli spełnić wszystkie nowe obowiązujące warunki. Pragnę przypomnieć, że przedsiębiorcy mają od dłuższego czasu zamknięte lokale, które od dłuższego czasu generują olbrzymie straty. Jak mi wiadomo niektórzy właściciele mają podpisane stosowne umowy sponsorskie do 2025 roku, które zobowiązują ich do postawienia sprzętu (krzesła, ławy, stoły) na terenie ogródków z logotypami firmy – wyjaśnia radny Stanisław Borowik. Przypomina, że za niedotrzymanie takiej umowy grożą kary finansowe. – Przygotowanie nowych ogródków letnich i zimowych kosztuje wiele nakładów finansowych, które w tym czasie nie są możliwe do wykonania. Tylko kilkuletni oddech czasowy pozwoli przywrócić płynność finansową wielu przedsiębiorcom. Dlatego proszę pana prezydenta o wstrzymanie się od realizacji planu co przywróci im nadzieje na lepsze jutro – apeluje radny Stanisław Borowik.

Czytaj również:

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here