Magistrat ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu kultury

Dni Raciborza 2019
Dni Raciborza 2019

Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań to 120 000 złotych. Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych od dnia 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Prezydent Miasta Racibórz podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, objętego „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

- reklama -

Rodzaje wspieranych działań:

1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury oraz sztuki, w szczególności o charakterze regionalnym, wzbogacających ofertę kulturalną Raciborza, z uwzględnieniem Dni Raciborza,

2) wspieranie przedsięwzięć o charakterze nowatorskim, odpowiadającym na wyzwania współczesności, zarówno pod względem formy jak i treści wypowiedzi oraz dokumentowanie, tworzenie i prezentowanie zjawisk kultury współczesnej,

3) wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych, poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Pełna treść zarządzenia tutaj

/oprac. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj