O danych, które przetwarza każdy przedsiębiorca – RODO w HR

webinarium RODO

Odbyło się webinarium dla przedsiębiorców przybliżające zakres danych osobowych przetwarzanych przez każdego przedsiębiorcę który zatrudnia pracowników.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zatrudnieniem, podzielić można na cztery podstawowe procesy. Będą to: rekrutacja, zatrudnienie i świadczenie pracy, korzystanie przez pracowników ze świadczeń i benefitów oraz prowadzenie monitoringu jako różnych form kontroli pracowników.

- reklama -

Dane przetwarzane w procesie rekrutacji

Od osoby starającej się o zatrudnienie, zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca może żądać określonego katalogu danych, obejmującego: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jednak w treści listów motywacyjnych, CV i innych dokumentów rekrutacyjnych mogą się również znaleźć dodatkowe dane np. informacje o sytuacji życiowej kandydata. W procesie rekrutacji mogą się również pojawić dane szczególnych kategorii tzw. dane wrażliwe. Będą to np. poglądy polityczne, przynależność religijna czy pochodzenie rasowe, a także dane związane ze zdrowiem (gdy o zatrudnienie stara się osoba niepełnosprawna lub przewlekle chora). Należy pamiętać że dokumenty aplikacyjne mogą wpływać do firmy w trakcie prowadzonego procesu rekrutacji, ale nie tylko. Mogą również zostać przesłane do bazy, w nadziei na rozpatrzenie kandydatury w później prowadzonych rekrutacjach. Ochronie podlegają wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe kandydatów do pracy, zarówno przekazane w formie papierowej jak i elektronicznej, nawet jeżeli zostaną one po prostu pozostawione w recepcji lub wysłane za pomocą emaila do któregoś pracownika.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here