Koleje Śląskie zmieniają ceny biletów

Koleje Śląskie, zdjęcie poglądowe

W związku ze zmianą cennika średnia podwyżka cen biletów Kolei Śląskich wyniesie około 13%. Nie wszystkie ceny biletów zostaną jednak podwyższone – część z nich będzie obniżona.

Skutki pandemii odczuwają wszyscy organizatorzy transportu publicznego w Polsce, również Koleje Śląskie. Biorąc pod uwagę efekty obecnej sytuacji w kraju i regionie oraz wzrost kosztów funkcjonowania spółki – w tym podwyżki cen energii elektrycznej, napraw i utrzymania taboru – niezbędnym krokiem okazała się modyfikacja dotychczasowej taryfy. To pierwsza kompleksowa zmiana cenników od pięciu lat i pierwsza istotna przebudowa cenników od początku istnienia KŚ.

- reklama -

– Codziennie uruchamiamy około 400 pociągów. To niezwykły potencjał komunikacyjny dla mieszkańców naszego województwa. Kolej jako bezpieczny, ekologiczny i wygodny środek transportu może im zatem służyć nie tylko w czasie dojazdu do pracy, ale także poza godzinami szczytu. Zmiana taryfy Kolei Śląskich przede wszystkim ma na celu wprowadzenie prostej taryfy, a także wdrożenie atrakcyjnych ofert, które zachęcą pasażerów do podróżowania z nami – mówi Aleksander Drzewiecki, prezes zarządu.

W związku ze zmianą cennika średnia podwyżka cen biletów Kolei Śląskich wyniesie około 13%. Nie wszystkie ceny biletów zostaną jednak podwyższone – część z nich będzie obniżona.

– Podążamy za trendami europejskich kolei regionalnych, które bazują na prostych i zrozumiałych taryfach. Naszym celem jest wdrożenie rozwiązań, które zapewnią czytelne i sprawiedliwe zasady podróżowania pociągami Kolei Śląskich dla wszystkich pasażerów. Z uwagi na fakt, że jest to proces długofalowy, modyfikacje będą wprowadzane etapami. Dziś komunikujemy planowane zmiany cen, natomiast już we wrześniu pojawią się nowe atrakcyjne oferty. Ponadto na części tras wprowadzimy również możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20% – podkreśla Aleksander Drzewiecki.

Wprowadzanie rozwiązań mających na celu uproszczenie taryfy przewozowej Kolei Śląskich będzie odbywało się w etapach. Pierwsza faza zmian wejdzie w życie 10 maja, druga we wrześniu 2021 r., zaś cały proces powinien zakończyć się w 2022 r. Główną i jednocześnie pierwszą ze zmian jest dążenie do wprowadzenia jednolitej stawki kilometrowej i korekta ofert liniowych. Podczas drugiego etapu we wrześniu nastąpi wprowadzenie najbardziej atrakcyjnych ofert dedykowanych różnorodnym odbiorcom, w tym seniorom, rodzinom czy małym grupom, a także wprowadzenie wysokich rabatów na przejazdy poza szczytem. Wszystkie bilety sprzedane przed datą pierwszej fazy zmian pozostaną ważne bez dopłaty.

Zobacz, jak zmienią się ceny biletów Kolei Śląskich.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here