Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta. Europejski Zielony Tydzień

Fot. unsplash.com

W ramach Zielonego Tygodnia będzie można śledzić szeroki zakres sesji transmitowanych na żywo, odwiedzać wystawy lub nawiązywać nowe kontakty zawodowe i dzielić się swoimi doświadczeniami.

Zielony Tydzień to największa w Europie doroczna konferencja na temat polityki ochrony środowiska stanowiąca okazję do wymiany pomysłów i sprawdzonych praktyk przez przedstawicieli administracji państwowej, przemysłu, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów. Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Europejską. W tym roku będzie przebiegać pod hasłem „Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta”.

- reklama -

– Zanieczyszczenie środowiska ma wpływ na każdego z nas – poprzez powietrze, którym oddychamy, wodę, którą pijemy, i glebę, na której uprawiamy naszą żywność. To najpoważniejsza przyczyna środowiskowa wielu chorób psychicznych i fizycznych oraz przedwczesnych zgonów, zwłaszcza dzieci, osób obciążonych innymi schorzeniami oraz osób starszych – przekonuje KE. Jednak nie wszyscy odczuwają skutki zanieczyszczenia środowiska w taki sam sposób. Ludzie żyjący w regionach dotkniętych ubóstwem często mieszkają w pobliżu zanieczyszczonych terenów lub na obszarach o szczególnie wysokim natężeniu ruchu. Zanieczyszczenie środowiska jest także jednym z głównych powodów utraty różnorodności biologicznej. Obniża zdolność ekosystemów do odgrywania usługowej roli w kwestii sekwestracji dwutlenku węgla czy dekontaminacji.

Jak przekonuje KE, zanieczyszczeniu można zapobiegać. – Unijny plan działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń to działanie o kluczowym znaczeniu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu które zaplanowano na wiosnę 2021 r. Pomoże ono stworzyć nietoksyczne środowisko w całej UE dzięki lepszemu monitorowaniu, raportowaniu oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom pochodzącym z powietrza, wody, gleby i towarów konsumpcyjnych – podkreśla.

Wspomagać będzie także odbudowę po zakończeniu pandemii COVID-19 przez ukierunkowanie wsparcia na bardziej zrównoważoną gospodarkę UE, tworzenie szans na zatrudnienie i zmniejszanie nierówności społecznych. Europejski Zielony Tydzień 2021 poświęcony będzie strategii „zero zanieczyszczeń”. Uwzględnione zostaną także inne istotne inicjatywy w ramach europejskiego Zielonego Ładu, takie jak projekty dotyczące zmiany klimatu, przyszła strategia w zakresie chemikaliów oraz inicjatywy w dziedzinie energii, przemysłu, mobilności, rolnictwa, rybołówstwa, zdrowia i różnorodności biologicznej.

W ramach Zielonego Tygodnia będzie można śledzić szeroki zakres sesji transmitowanych na żywo, odwiedzać wystawy prezentujące inspirujące projekty lub nawiązywać nowe kontakty zawodowe i dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami w przestrzeni networkingowej. Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie www.eugreenweek.eu/virtual-conference.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here