Leszka, Mieszka i Radlińska w Wodzisławiu Śląskim do remontu

wodzislaw
Nawierzchnia ulic Leszka i Mieszka jest mocno wyeksploatowana i zdeformowana. Jezdnia oraz chodniki mają liczne spękania. Fot. UM Wodzisław Śląski

Przebudowa ulic Leszka i Mieszka obejmie wymianę nawierzchni bitumicznej na jezdni, skrzyżowaniach i wybranych zjazdach ulicznych.

1,08 mln zł pozyskało miasto na przebudowę ulic Leszka i Mieszka z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z kolei 2,81 mln zł przyznano powiatowi na remont drogi powiatowej – ulicy Radlińskiej.

- reklama -

Szacunkowy koszt przebudowy ulic Leszka i Mieszka to przeszło 1,97 mln zł. To oznacza, że do Wodzisławia Śląskiego trafi aż 55% dofinansowania ze środków zewnętrznych. Z procedurą przetargową na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim” miasto ruszyło 20 maja.

Jak tłumaczy miasto, nawierzchnia tych dróg jest mocno wyeksploatowana i zdeformowana. Jezdnia oraz chodniki mają liczne spękania. Zakres zaplanowanych robót uwzględnia wykonanie robót rozbiórkowych, wytyczenie elementów drogowych, wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy nawierzchni jezdni skrzyżowań oraz zjazdów publicznych, przebudowy oraz wymiany konstrukcji chodników, korekty łuków poziomych jezdni, przebudowy miejsc postojowych dla pojazdów, regulację wpustów ulicznych w pionie z wymianą armatury, odwodnienie korpusu drogowego, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także przebudowę oświetlenia ulicznego.

Poprzez przebudowę ponad kilometrowego odcinka ulic Leszka i Mieszka nastąpią poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu, poprawa estetyki i zagospodarowania terenu przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne, poprawa prędkości, płynności i sprawności ruchu. Modernizacja uatrakcyjni strefę inwestycyjną, łatwiejszy dojazd wesprze rozwój biznesu.

Na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania znalazła się także przebudowa drogi powiatowej nr 5003S, czyli ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim. Do powiatu wodzisławskiego na ten cel powędruje 2,81 mln zł. Szacunkowy koszt inwestycji to 5,1 mln zł. Na modernizację ponad 800-metrowego odcinka miasto Wodzisław Śląski przekaże 50% zadeklarowanych przez powiat środków własnych. O udzieleniu pomocy finansowej z budżetu miasta w kwocie 1,5 mln zł zadecydowali podczas kwietniowej sesji radni Rady Miejskiej.

Termin składania ofert na realizację tego zadania minął 25 maja. Wyłoniony w przetargu wykonawca zajmie się przebudową odcinka od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Kokoszycką. Zaplanowano wymianę warstw asfaltobetonowych w nawierzchni jezdni, wymianę krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów, kanalizacji deszczowej na długości 741 mb wraz z wpustami ulicznymi, murów oporowych i oznakowania pionowego i poziomego, urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę słupów elektroenergetycznych. Dodatkowo do zadań wykonawcy będzie należeć przeprowadzenie budowy kanalizacji sanitarnej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Realizacja inwestycji zwiększy przepustowość ruchu kołowego, wpłynie na poprawę parametrów technicznych drogi oraz warunków komunikacyjnych, podwyższy także standardy obsługi komunikacji zbiorowej, jak również zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi poprzez uwzględnienie przejścia dla pieszych oznaczonego znakami aktywnymi oraz zabudowę nowych odcinków chodnika.

W związku z zaplanowanymi, mającymi trwać w tym samym czasie inwestycjami, prezydent miasta Mieczysław Kieca wniósł o powołanie rady koordynacyjnej. Jej powstanie ma na celu zaplanowanie i zorganizowanie robót oraz przygotowania organizacji ruchu w zakresie przebudowy ulic Radlińskiej, Leszka, Mieszka i kanalizacji sanitarnej tak, by prowadzone prace stanowiły dla mieszkańców uciążliwości w ruchu kołowym w możliwie najmniejszym stopniu.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here