Powiat Wodzisławski nagrodził sportowców i artystów

Nagrody
Powiat nagrodził sportowców i artystów

W sumie uhonorowano 69 osób. To zawodnicy, trenerzy, działacze, a także ludzie kultury. Na nagrody Powiat Wodzisławski wydał ok. 87 tys. zł.

Zgodnie z regulaminem Nagrody lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu dla zawodników, trenerów lub działaczy mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, w których, działają polskie związki sportowe. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać za osiągnięcia w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, międzynarodowe, europejskie federacje sportowe, właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy, a także przez podmiot prowadzący działalność sportową o zasięgu ogólnopolski lub międzynarodowym.

- reklama -

Liczba złożonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim wniosków o nagrodę lub wyróżnienie sportowe za 2019 r. wyniosła w sumie 68. Pięćdziesięciu pięciu osobom (51 zawodnikom oraz 4 trenerom) Zarząd Powiatu na podstawie propozycji komisji konkursowej postanowił przyznać nagrodę, a sześciu osobom (pięciu zawodnikom i jednemu działaczowi) – wyróżnienie. W sumie na ten cel z budżetu Powiatu wydatkowano 71 tys. zł.

Rozpatrując złożone wnioski o Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury, komisja brała pod uwagę osiągnięcia o istotnym znaczeniu takie jak:

  • uzyskanie wysokiego miejsca w festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,
  • stworzenie dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji,
  • pracę na rzecz tworzenia, organizowania oraz podnoszenia jakości kultury na terenie powiatu wodzisławskiego, w szczególności za stworzenie wydarzenia kulturalnego,
  • zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wspieranie młodych talentów,
  • inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego na terenie powiatu wodzisławskiego,
  • ochronę dziedzictwa kultury oraz upowszechnianie wiedzy o kulturze.

Brano też pod uwagę całokształt działalności kulturalnej za wieloletnie, wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej rozwijanie, upowszechnianie i ochronę.

Za 2019 r. łącznie złożono 17 wniosków o nagrodę w dziedzinie kultury. Przyznano ich 8 – po 4 za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury oraz za całokształt działalności kulturalnej. Łączna wartość przyznanych nagród wyniosła 16 tys. zł.

Zobacz listę laureatów i ich sylwetki 

/Powiat Wodzisławski oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here