Powiat zarządzany na plus. Raport o stanie Powiatu za rok 2020

Starosta Grzegorz Swoboda
Starosta Grzegorz Swoboda

Powiat Raciborski zakończył rok 2020 z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Finanse powiatu są w bardzo dobrej kondycji. Powiat systematycznie dba o rozwój. Do najważniejszych filarów rozwoju Powiatu zaliczyć można edukację, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, infrastrukturę drogową.

W latach 2019 -2020 Powiat odnotował bardzo duży wzrost wydatków inwestycyjnych. W 2019 roku wyniosły prawie 17 mln zł, a wydatki w 2020 roku wyniosły już 26 mln zł. Ogromny wzrost przedmiotowych wydatków wynika głównie z uzyskania wysokich dofinansowań na ich realizację. Inwestycje są realizowane przy poziomie dofinansowań sięgających od 50 % do 100% kosztów.

Powiat Raciborski w 2020 roku zrealizował 88 projektów na wielu płaszczyznach. W 2020 roku kwota pozyskanych środków finansowych wyniosła ok. 67 mln zł, natomiast środki pozabudżetowe wyniosły ok. 42 mln zł. Wartość wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2019 – 2020 wyniosła 193 mln zł.

Zarząd wraz z Starostą Grzegorzem Swobodą wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu przeznacza ogromne środki na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Powiat nie tylko przeznaczył znacznie większą pulę środków na realizację zadań na drogach powiatowych. Równolegle z rozwojem infrastruktury technicznej intensywnie wzmacniany jest potencjał społeczny i gospodarczy Powiatu Raciborskiego, w szczególności w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia, placówek oświatowych oraz podmiotów sektora pozarządowego.

Pozycja Powiatu Raciborskiego systematycznie rośnie, co potwierdza zajęcie wysokiej 4 pozycji w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów.

/artykuł sponsorowany/

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here