Nowa zabudowa mieszkaniowa w Rybniku. Co sądzicie o projekcie?

Projekt
Konkursowa koncepcja architektoniczna zabudowy ul. Hallera. SLAS/Mariusz Komraus

Rybnicki TBS ogłosił przetarg na realizację zapowiadanej inwestycji przy ulicy Hallera. Ma tam powstać zabudowa mieszkaniowa wraz z lokalami użytkowymi. Poniżej prezentujemy konkursową koncepcję architektoniczną.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o. ogłosiło przetarg 28 lipca. Zadanie dotyczy budowy budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku. Przypomnijmy, że działka w rybnickim śródmieściu została przekazana Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Twój Dom” jako wkład niepieniężny, za który Miasto objęło udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

- reklama -
Haller
Budynki przy ulicy Hallera i plac, gdzie mają powstać mieszkania. Fot. A Skupień

Ogłoszony przetarg na realizację zadania to, jak mówią włodarze Rybnika, kolejne działanie na drodze do tego, by plac przy ulicy Hallera zyskał nowe oblicze. Zdaniem magistratu nowoczesna przestrzeń z mieszkaniami czynszowymi i lokalami użytkowymi z pewnością podniesie atrakcyjność miasta. Powstać ma obiekt dopasowany do kontekstu urbanistycznego, zawierający 80 mieszkań wraz z częścią usługową o powierzchni 900 m2 oraz infrastruktura towarzysząca, w tym droga wewnętrzna i ciąg pieszo-jezdny.

– Miasto wytypowało nieruchomość przy ul. Hallera jako lokalizację budynków TBS. Zabudowa tej nieruchomości została zaplanowana już w 2019 roku, kiedy została wykonana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2019 roku został również złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, a wiosną 2020 roku pozwolenie zostało wydane. Przekazanie terenu spółce TBS to krok w stronę realizacji planów – wyjaśniał prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Konkursowy projekt

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Hallera została wyłoniona w drodze konkursu, który na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika zorganizował katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zwycięski projekt został doceniony za poszanowanie dla tradycji miejsca, dobre relacje z istniejącą zabudową oraz współczesną prostą architekturę, oszczędną w detalu, o silnej i zdecydowanej kompozycji nadającej nowy atrakcyjny wymiar zabudowie śródmiejskiej miasta.

Oferty do 23 sierpnia 

– Specyfikacja warunków zamówienia, dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne dokumenty związane z projektem są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki. Termin składania ofert upływa 23 sierpnia bieżącego roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonawców do analizy dokumentacji i składania ofert – informuje Olgierd Zaraś, Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

Warto dodać, że spółka TBS złożyła wnioski kredytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące finansowania inwestycji na ul. Hallera w ramach rządowego programu dotyczącego społecznego budownictwa czynszowego. 14 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej BGK opublikowana została informacja wskazująca, że rybnicki TBS został pozytywnie zweryfikowany pod kątem wiarygodności kredytowej i przeszedł do kolejnego etapu procedury przyznania finansowania.

/UM Rybnik oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here