Uchwała antysmogowa weszła w życie. Co się zmienia od 1 stycznia?

Smog
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik

Prowadzone będą kontrole, które w przypadku niepodjęcia przez właściciela urządzenia jakichkolwiek działań w celu wymiany źródła ogrzewania będą mogły zakończyć się nałożeniem kar.

1 stycznia 2022 r. w życie weszła tzw. “uchwała antysmogowa”. Wprowadza ona ograniczenia dotyczące kotłów na paliwa stałe, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. Zakazana jest eksploatacjia instalacji, które mają więcej niż 10 lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej. Natomiast od 1 stycznia 2024 r. zakazuje eksploatacji instalacji, które mają od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, a od 1 stycznia 2026 r. – tych, które mają poniżej 5 lat od daty ich produkcji. Od 1 stycznia 2028 r. uchwała zakazuje eksploatacji instalacji, które spełniają wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń dla klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

- reklama -

W kwietniu przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów powołany został zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej, w którego skład weszli m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, w tym straży miejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i lokalnych alarmów smogowych. Zespół ten wypracował wspólne zasady wykonywania obowiązków gmin wynikających z uchwały związane np. ze sposobem egzekwowania obowiązku wymiany starych kotłów czy kryteriami zawieszania sankcji. Dzięki ogłoszonym rekomendacjom samorządy będą miały możliwość w podobny sposób podchodzić do realizacji zapisów przyjętej uchwały.

Prowadzone będą kontrole, które w przypadku niepodjęcia przez właściciela urządzenia jakichkolwiek działań w celu wymiany źródła ogrzewania będą mogły zakończyć się nałożeniem kar. Eksploatacja zabronionych uchwałą antysmogową kotłów stanie się bowiem wykroczeniem z artykułu 334 Prawa ochrony środowiska. Mandaty karne za niestosowanie się do zakazu będą mogli nakładać policjanci, strażnicy gminni czy inspektorzy ochrony środowiska. Z kolei upoważnieni pracownicy prezydentów, wójtów i burmistrzów będą mieli możliwość kierowania do sądów wniosków o ukaranie. Samorządy będą mogły ponadto wszczynać z urzędu postępowania w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko i wydawać decyzje o zakazie użytkowania instalacji, a w przypadku nieprzestrzegania zakazu posiadać uprawnienie do nałożenia grzywny.

W rekomendacjach zespołu roboczego ŚZGiP znajdują się okoliczności łagodzące, które będą brane pod uwagę w chwili przeprowadzania kontroli. Okoliczności te dotyczą właścicieli urządzeń grzewczych, którzy zawarli umowę przyłączeniową odpowiednio wcześniej, a gestor sieci nie zdążył jeszcze zrealizować inwestycji, rozpoczęli finansowanie inwestycji wymiany ciepła, ale jest ona w trakcie realizacji lub mają opóźnienia w wymianie ciepła w związku z realizacją programów dofinansowujących osoby ubogie energetyczne, a te opóźnienia nie wynikają z ich winy.

Rekomendacje ŚZGiP w takich przypadkach są jasne i sugerują nienakładanie kar. Właściciele urządzeń grzewczych będą mieli czas na dokończenie inwestycji. Ponowna kontrola powinna nastąpić dopiero później. Dodatkowo zespół zalecił m.in., by w przypadku złej sytuacji finansowej kontrolowanych mieszkańców rozstrzygnięcia co do karania pozostawiać sądom, które zobligowane będa do przeanalizowania wszystkich okoliczności towarzyszących sprawom.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj