1/3 osób powyżej 50. roku życia jest aktywna zawodowo

praca senior emerytura
Fot. pexels.com

W październiku 2020 r. przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50 lat wynosiło 5705,23 zł.

Dane statystyczne wskazują na zwiększanie się liczby i udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Na koniec 2020 r. było 14,4 mln osób w wieku 50 lat i więcej. Stanowiły one 37,6% ogólnej liczby ludności i w stosunku do roku poprzedniego udział ten zwiększył się o 0,2 pkt. proc. Najwyższym udziałem osób w tym wieku w ogólnej liczbie ludności charakteryzowały się gminy położone w południowo-wschodniej części woj. podlaskiego, a odwrotną sytuację zanotowano w gminach położonych wokół Poznania i innych dużych miast jak Warszawa czy Kraków.

- reklama -

Wśród ogółu osób powyżej 50 lat osoby aktywne zawodowo – pracujące i bezrobotne – stanowiły 33,7%. W tym co czwarta kobieta powyżej 50 lat była aktywna zawodowo, a współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn wyniósł 43%. W stosunku do 2019 r. liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 3 tys. i stanowiła 68,9% ogółu ludności biernej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Do najczęstszych przyczyn bierności zawodowej należały: przejście na emeryturę, niepełnosprawność i choroba.

W październiku 2020 r. przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50 lat wynosiło 5705,23 zł. W tym czasie przeciętne wynagrodzenie mężczyzn w analizowanym wieku było o 8,7% (o 477,07 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. Niemal we wszystkich analizowanych grupach wieku kobiety otrzymywały wynagrodzenie niższe niż mężczyźni.

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj