Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów. Konferencja naukowa w PWSZ [ZDJĘCIA]

Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów. Konferencja naukowa w PWSZ

Raciborskie Seminarium Pedagogiczne to forum wymiany opinii lokalnych pedagogów na temat czekających ich wyzwań zawodowych.

W poniedziałek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbyło się XV Raciborskie Seminarium Pedagogiczne. Tematyką była „Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów”. Konferencję zorganizował Instytut Studiów Edukacyjnych przy wsparciu partnerów: Miasta Racibórz i Oddziału PTP w Raciborzu. Było to forum wymiany opinii lokalnych pedagogów na temat czekających ich wyzwań zawodowych.

- reklama -

Konferencję otworzył JM Rektor PWSZ dr Paweł Strózik. Głos zabrali także: Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy i Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych PWSZ dr Ludmiła Nowacka.

 

Jako pierwsza prelekcję przedstawiła dr hab., prof. PWSZ, Gabriela Kapica – „Troska o rozwój potencjału zawodowego studentów raciborskiej edukacji elementarnej w procesie ich profesjonalizacji”. Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krzysztof Żychski mówił o „Strategii oświatowej Miasta Racibórz profilującej młode pokolenia”. Dr hab., prof. PWSZ, Edward Nycz zaprezentował z kolei wykład „20 lat funkcjonowania uczelni wyższej w Raciborzu – refleksja nauczyciela i badacza”. W programie pierwszej sesji znalazły się też prelekcje: „Raciborska pedagogika w 20-letniej przestrzeni kształtowania zasobów dla praktyki edukacyjnej i systemu resocjalizacji” dr Beaty Fedyn (PWSZ) oraz „Próby modernizacji procesu kształcenia studentów raciborskiej pedagogiki” dr hab., prof. PWSZ, Mariana Kapicy.

Drugą sesję otworzyła dr Ludmiła Nowacka prelekcją „Sytuacja pandemiczna wyzwaniem dla kształcenia akademickiego i szkolnictwa podstawowego. Doświadczenia ostatnich miesięcy”. Kolejne prezentacje: dr Ilona Gembalczyk (PWSZ) – „Instytut Studiów Edukacyjnych w przestrzeni kształtowania lokalnych kapitałów”, dr Tomasz Szwed (PWSZ) – „Wyniki maturalne raciborskich liceów ogólnokształcących na tle wyników ogólnopolskich. Rozważania na przykładzie języka polskiego i matematyki”, mgr Elżbieta Biskup (PWSZ) „Emisja głosu – w śpiewie dzieci i młodzieży – między teorią a praktyką”, mgr Sławomir Szwed (PTP Oddział w Racibórz) – „Rola stowarzyszeń sportowych w budowaniu lokalnych kapitałów kultury fizycznej i rekreacji”, dr Renata Stefańska-Klar (PWSZ) – „Rola zasobów psychologicznych i rezyliencji w radzeniu sobie przez dzieci i młodzież w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz w czasie opresji wywołanej wydarzeniami globalnymi”.

Trzecia sesja to: mgr Danuta Hryniewicz (PTP Oddział w Raciborzu) – „Pierwsze refleksje na temat adaptacji Ukraińców polskiej szkole”, dr Monika Urbanek (PWSZ) – „Międzynarodowy projekt Mobile School w raciborskiej pedagogice ulicy”, dr Gabriela Kryk (PWSZ) – „Jednolite studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w raciborskiej PWSZ w kształtowaniu lokalnych kapitałów”, dr Jolanta Gabzdyl (PTP Oddział w Raciborzu) – „Efekty uczenia się studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej PWSZ w Raciborzu”, Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej ISE PWSZ – „Komunikat z badań: w kierunku strategii sportu w szkołach Miasta Racibórz”, Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej ISE PWSZ – „Komunikat z badań: Uczeń w/po pandemii”.

Katarzyna Przypadło

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj