Nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji od 16 maja

Smog
Smog

Z dofinansowania skorzystają osoby planujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

16 maja rozpocznie się nabór konkursowy wniosków o dotację na zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii – zainstalowanie kolektorów słonecznych lub pompy ciepła, łącznie lub bez zbiornika c.w.u. wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nabór potrwa do 15 czerwca 2022 r.

- reklama -

Chodzi o „Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018–2028”. Dofinansowane zostaną te inwestycje, które przynoszą największy efekt ekologiczny. W tym celu opracowano zasady kwalifikacji i kolejności udziału w programie. Zastosowany zostanie system punktowy oraz okresowy nabór wniosków. Zróżnicowana też zostanie wysokość udzielanej dotacji.

Regulamin wraz z drukiem wniosku dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 202), w Biuletynie Informacji Publicznej (Menu Przedmiotowe/Ogłoszenia) oraz na stronie internetowej miasta www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Program_ograniczenia_emisji.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w godzinach pracy urzędu: w środy w godz. 8:30-17:30, w piątki w godz. 8:30-13:30, w pozostałe dni w godz. 8:30-15:30, za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Liczy się data wpływu do urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj