Rząd przyjął Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia

praca statystyka dane
Praca. Fot. snowing/freepik.com

Głównym celem planu jest wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej. Wśród celów są m.in. lepsze dopasowanie umiejętności kadr do wymogów rynku pracy czy podniesienie jakości zatrudnienia.

21 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022. Wskazane w dokumencie priorytety odpowiadają na obecne wyzwania wynikające z konieczności wzmocnienia gospodarki i rynku pracy po okresie pandemii oraz na problemy, jakie pojawiły się na rynku pracy po wybuchu wojny w Ukrainie. Zapisano w nich również rozwiązania odpowiadające na długofalowe trendy w gospodarce światowej, m.in. cyfryzację i postęp technologiczny.

- reklama -

Dodatkowymi uwarunkowaniami dla celów i działań polityki zatrudnienia są procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i migracje zarobkowe, a także nowe podejście do polityki zatrudnienia.

Jakie są cele Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia? To m.in. lepsze dopasowanie umiejętności kadr do wymogów rynku pracy, w tym: podnoszenie i dostosowanie umiejętności kadr do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na umiejętności cyfrowe, tworzenie i doskonalenie metod prognozowania zapotrzebowania na zawody, kompetencje i nowe umiejętności w perspektywie długoterminowej oraz rozwijanie mechanizmów współpracy i koordynacji polityki uczenia się przez całe życie na poziomie centralnym i regionalnym.

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj