Dziewięć nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

praca drukarz drukarnia
Fot. freepik.com

Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w nowych zawodach będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.

Wprowadzenie dziewięciu nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zakłada skierowany do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie szkolnictwa branżowego. O wprowadzenie nowych zawodów do Ministerstwa Edukacji i Nauki wystąpili: minister właściwy do spraw klimatu, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i minister właściwy do spraw gospodarki.

- reklama -

Minister właściwy do spraw klimatu wystąpił o zmianę nazwy „branża chemiczna” na „branża chemiczna i ochrony środowiska” i wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego trzech nowych zawodów przyporządkowanych do tej branży.

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj