Rozpoczął się sezon grzewczy. O czym muszą pamiętać raciborzanie?

Fot. arch. red.

Zgodnie z uchwałą antysmogową do końca bieżącego roku użytkownicy źródeł ciepła opalanych paliwem stałym zobowiązani są do wymiany źródeł wyprodukowanych przed 2013 r.

Rozpoczął się sezon grzewczy 2023/2024. Miasto Racibórz do końca 2023 r. objęte jest pierwszym poziomem ostrzegania dla pyłu PM2,5 i PM10. PM2,5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2,5 μm. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka – jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu. WHO ustaliło normę średniego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na 25 µg na 1 m³, a roczna norma to 10 µg na 1 m³. Z kolei PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 μm. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny, czyli rakotwórcze metale ciężkie.

- reklama -

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz przypomina także, że zgodnie z obowiązującą na terenie woj. śląskiego uchwałą antysmogową do końca bieżącego roku użytkownicy źródeł ciepła opalanych paliwem stałym zobowiązani są do wymiany źródeł wyprodukowanych przed 2013 r. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń takich jak kominki czy piecyki dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń zgodne z wymogami ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Wyjątek stanowią te instalacje, które osiągają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu zgodnie z normami zawartymi w ekoprojekcie. Wszystkie nowe instalacje grzewcze na paliwa stałe muszą spełniać wymagania pod względem minimum standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą.

Uchwała określa też, jakich paliw można używać do ogrzewania. Obowiązuje całkowity zakaz spalania: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułu i flotokoncentratu oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Dostosowanie się do powyższych wymagań ma na celu poprawę stanu jakości powietrza, które najbardziej zanieczyszczone jest w woj. śląskim.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Racibórz będą prowadzić kontrole gospodarstw domowych w zakresie realizacji postanowień określonych w uchwale antysmogowej. Niestosowanie się do tych zasad może skutkować nałożeniem kary grzywny. Podczas kontroli pracownicy sprawdzą kocioł, kotłownię oraz opał i poproszą o okazanie certyfikatu jakości węgla.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj