Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz zaopiniowany pozytywnie

Racibórz

Wśród zadań znajduje się m.in. rewitalizacja Parku im. Miasta Roth, nowe Ogrody Jordanowskie czy odnowa Arboretum Bramy Morawskiej.

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030 został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Śląskiego. GPR był opracowywany w partycypacyjny sposób. – Bardzo aktywny udział raciborzan, w tym interesariuszy rewitalizacji, przedstawicieli nauki, biznesu i organizacji pozarządowych pozwolił na opracowanie dokumentu odpowiadającego rzeczywistym potrzebom mieszkańców – podkreśla raciborski magistrat.

- reklama -

W GPR znajduje się 57 zadań, a najważniejsze z nich to m.in. zagospodarowanie powierzchni dworca PKP w Raciborzu – Urban Lab i Stacja Młodych, rewitalizacja Parku im. Miasta Roth, nowe Ogrody Jordanowskie, w tym park przy ul. Jana Pawła II – ROREK oraz Zielone Płuca Ostroga, odnowa Arboretum Bramy Morawskiej oraz budowa centrum przesiadkowego.

Uzyskanie pozytywnej opinii daje możliwość ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nie tylko Miastu Racibórz, ale wszystkim podmiotom i organizacjom, zwłaszcza tym działającym na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Bez tego dokumentu ani miasto, ani inne podmioty nie mogłyby ubiegać się o dofinansowanie projektów w naborach na rewitalizację. Dodatkowo w innych naborach często premiowane są projekty wynikające z programu rewitalizacji.

Oprócz zadań w dokumencie przewidziana została także charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć, która otwiera furtkę na pozyskiwanie funduszy pod szeroki wachlarz działań.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj