24.1 C
Racibórz
czwartek, 6 sierpnia, 2020
Jako wspólna inicjatywa Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, z początkiem przyszłego roku ukaze się nowy informator pn. "Kalendarz Imprez Sportowo-Rekreacyjnych". Zebrania niezbędnych informacji pochodzących od zainteresowanych jednostek oraz ich ostatecznej redakcji podjął się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Przypuszczalny nakład ok. 30 stronicowego wydawnictwa to 600 egzemplarzy. Informator rozprowadzony zostanie nieodpłatnie do wszystkich szkół,...

NIP-omania

Medialne doniesienia o karach grożących za niezgłoszenie fiskusowi numeru nowego dowodu osobistego spowodowały, że w raciborskim Urzędzie Skarbowym ustawiają się kolejki osób, które wyrobiły sobie nowy dokument tożsamości. Pierwsze przychodzą już wcześnie rano, ostatnie jeszcze w okolicach godz. 15.00. Były dni, że deklaracje NIP 3, w których należy aktualizować dane, składało około 300 podatników. Więcej w Nr 51/52 Nowin Raciborskich...
Władze miasta kolejny raz podchodzą do sprawy odnowienia ścisłego centrum Raciborza. Tym razem zachętą dla wspólnot mieszkaniowych ma być możliwość pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Dotychczasowe działania, podejmowane przez poprzednie władze, spaliły na panewce, głównie z powodu ustawy o własności lokali. Tworzy ona wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina ze swoimi mieszkaniami lokatorskimi jest jedynie członkiem i mimo tytułu własności...

Bronią kolegów

Zgodnie z zapowiedziami rządząca większość w Radzie Miasta złożyła projekty uchwał w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego zarządzeń zastępczych wojewody śląskiego pozbawiającego mandatów Tadeusza Wojnara i Marii Wiechy. Pod projektami skarg do NSA podpisali się wszyscy radni Ruchu Samorządowego "Racibórz 2000" oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej a także Piotr Klima z Unii pracy, do niedawna koalicjant lokalnego SLD. Więcej w...
W sobotę 13 grudnia odbył się w Raciborzu. III Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej Drużyn Mieszanych. Impreza ta organizowana jest od czerwca 2001 roku i ma charakter integracyjny, dotyczy bowiem młodzieży szkolnej z dwóch miast: Raciborza i Opawy W zmaganiach sportowych udział wzięło osiem 10-osobowych drużyn - 3 czeskie (I drużyna Gimnazjum Mendlowe ,II drużyna Gimnazjum Mendlowe , Integracyjna...
Magdalena KlimaBadanie odczynu ph różnych substancji.PRZEDMIOTY: chemia, kółko chemiczne, ekologiczna ścieżka edukacyjnaTEMAT: Badanie odczynu ph różnych substancji.Cele zajęć:Cele ogólneOkreślanie odczynu ph wybranych substancjiPoziom wiadomościA. Zapamiętanie wiadomości:Uczeń potrafi:-podać wartość ph danej substancji-zdefiniować skalę ph-podać zakres skali (kwaśny, obojętny i zasadowy)B. Zrozumienie wiadomościUczeń potrafi:-wyjaśnić zasady stosowania papierka wskaźnikowego oraz pehametru-odczytać wartości skali ph badanej substancjiPoziom umiejętności C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach...
Magdalena Klima Uczeń to "mały człowiek" Ucz go, wychowuj, Rozbudzaj twórczą ciekawość, Pozwól mu samodzielnie myśleć, Wzbudź zaufanie, a spełnisz się jako "nauczyciel" SPIS TREśCI:I. WSTĘPII. CELE PROGRAMU 1) nadrzędne 2) edukacyjne 3) wychowawczeIII. FORMY PRACYIV. METODY PRACYV. OCZEKIWANIE REZULTATUVI. PROPONOWANE TEMATY ZAJĘĆVII. BIBLIOGRAFIA I. WSTĘPAby dziecko mogło twórczo się rozwijać musi mieć stworzone...
- Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Gruchot i Grzegorza Wawocznego Słownik Biograficzny. "Wszak historię tworzą właśnie ludzie. I tych wielkich, związanych z ziemią raciborską, chcieliśmy przypomnieć podejmując decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu na "Raciborzanin tysiąclecia"..." "RACIBORZANIE TYSIˇCLECIA" Praca zbiorowaPod redakcją Katarzyny GruchotGrzegorza Wawocznego rok: Racibórz 2002wydawca: Nowiny Raciborskie Sp. z o.o. ISBN 83-912666-2-1 "Dekada demokracji, wolności słowa, rozrachunku z historią...
STO LAT W SŁUŻBIE NADZIEI I MIŁOśCI redakcja BP Jan KopiecDokumentacja uroczystości zorganizowanych z okazji stulecia istnienia kaplicy św. Józefa w Domu św. Notburgi w Raciborzu "100 LAT KAPLICY W DOMU śW. NOTBURGI W RACIBORZU"STO LAT W SŁUŻBIE NADZIEI I MIŁOśCIredakcja BP Jan Kopiecrok: Opole 2003wydawca: Wydawnictwo św. Krzyża ISBN 83-7342-012-6 "Po wspaniałych obchodach 115...
Pod redakcją Marii Pawłowiczowej Zbiór prac środowiska historyków, księgoznawców, bibliotekoznawców, badaczy literatury, języka, prasy i teatru prezentowanych podczas Sesji Naukowych, które odbyły się na Uniwersytecie śląskim w latach 1985-1995. "KSIˇŻKA NA śLˇSKU W LATACH 1956-1989" Pod redakcją Marii Pawłowiczowej rok: Katowice 1999wydawca: Wydawnictwo "śląsk" ISBN 83-7164-176-1 "Penetracja zagadnień związanych z życiem i funkcją książki w regionie w XIX i...
Pod redakcją Marii Pawłowiczowej Zbiór prac środowiska historyków, księgoznawców, bibliotekoznawców, badaczy literatury, języka, prasy i teatru prezentowanych podczas Sesji Naukowych, które odbyły się na Uniwersytecie śląskim w latach 1985-1995. "KSIˇŻKA NA śLˇSKU W LATACH 1945-1956" Pod redakcją Marii Pawłowiczowej rok: Katowice 1997wydawca: Wydawnictwo "śląsk" ISBN 83-7164-029-3 "Penetracja zagadnień związanych z życiem i funkcją książki w regionie w XIX i XX...
Jan Drabina Wnikliwe i szczegółowe opracowanie historyczne sytuacji społecznej na śląsku w późnym średniowieczu. "ŻYCIE CODZIENNE W MIASTACH śLˇSKICH XIV I XV W."autor: Jan Drabina rok: Wrocław 1998wydawca: Wydawnictwo "SCRYBA" s.c.ISBN 83-910403-0-5 wydanie II "O stosunkach politycznych na późnośredniowiecznym śląsku wiemy stosunkowo najwięcej. Nie miejsce tu jednak na przypominanie szczegółów przechodzenia poszczególnych księstw i miast pod berło królów czeskich...
Czesław Korus Opracowanie dziejów lat 1863-1864 na ziemi śląskiej zaprzecza poglądowi jakoby Polacy zaboru rosyjskiego nie wnosili pretensji co do ziem śląskich. "ECHA POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMI śLˇSKIEJ (1863-1864)"autor: Czesław Korusrok:Czerwionka-Leszczyny 1999wydawca: Agencja Reklamowa-Wydawnicza "Vectra"ISBN 83-912225-0-0 nakład: 500 egz. "Podejmując się opracowania dziejów lat 1863-1864 na ziemi śląskiej mogę mieć nadzieję, że zapełnia to lukę w wiadomościach sprzed niemal półtora wieku...
Stefania Łabaj Bibliograficzna opowieść o odczuciu odrębności śląska i własnej odmienności kulturowej. "śLˇSK - śWIADECTWO CZASU"autor: Stefania Łabajrok: Chorzów ...wydawca: [email protected] 83-916402-7-2 "Jeśli zdecydujesz się na podróż w te strony, podwoje otworzy gościnny Dom śląski, w którym domownicy ubierają się tylko po naszemu, mówią i myślą po naszemu, pracują po naszemu. Gdzie w chwilach wolnych od pracy rozbrzmiewają śląskie...
Renata Pysiewicz-Jędrusik, Andrzej Pustelnik, Beata Konopska Zmiany granic śląska w czasie i przestrzeni; śląsk na dawnej mapie; Obraz Sudetów w dawnej kartografii "GRANICE śLˇSKA" autor: Renata Pysiewicz-Jędrusik, Andrzej Pustelnik, Beata Konopskarok: Wrocław 1998wydawca: Wydawnictwo "Rzeka"ISBN 83-911532-0-7 "Nasza książka przeprowadzi Czytelnika przez etapy zmian gospodarczych, administracyjno-politycznych i geograficznych śląska od początku wzmiankowania w źródłach pisanych do lat 90-tych XX w. Będzie...
pod redakcją Krzysztofa Frysztackiego Studia nad stosunkami społeczno-kulturowymi na śląsku Opolskim "POLACY, śLˇZACY, NIEMCY" pod redakcją: Krzysztofa Frysztackiegorok: 1998wydawca: TA i WPN UNIVERSITASISBN 83-7052-895-3 Spis treści:Krzysztof Frysztacki: Zjawiska i problemy narodowo-etniczne w wymiarze regionalnym: przypadek śląskaDanuta Berlińska: Uwagi o koncepcjach teoretycznych i założeniach metodologicznych badańDanuta Berlińska: Narodowo-etniczne stosunki międzygrupowe na śląsku Opolskim: ciągłość i zmianaBarnard Linek: Obraz mieszkańców śląska Opolskiego...
Grzegorz Wawoczny Najważniejsze wiadomości o gminie i jej miejscowościach, tutejszych lasach i przyrodzie oraz wielu atrakcjach czekających tu na turystów "KU¬NIA RACIBORSKA" autor: Grzegorz Wawoczny rok: 2002wydawca: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna "WAW" Grzegorz WawocznyISBN 83-917453-0-9 "O gminie Kuźnia Raciborska można powiedzieć, że jest oazą nie tylko powiatu raciborskiego, ale i województwa śląskiego. Połozona w środku kompleksu leśnego w górnym...
Józef Matuszczak Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Sztuka, zeszyt nr 9 - tekst napisany w trzech językach - polskim, niemieckim, angielskim "STUDIA NAD KOśCIOŁAMI DREWNIANYMI NA GÓRNYM śLˇSKU" autor: Józef Matuszczak rok: Bytom 1989wydawca: Muzeum GórnośląskieISBN 0068-4678 "Kościoły drewniane na Górnym śląsku stanowią dość jednolite skupisko zabytków, będących przedmiotem licznych prac, głównie o charakterze opisowym i popularnonaukowym. Liczba tych kościołów...
Grzegorz Wawoczny Historia jednej z dzielnic Raciborza - Ostróg. "OSTRÓG- HISTORIA KOśCIOŁA I CUDOWNEGO OBRAZU" autor: Grzegorz Wawoczny rok: 2002wydawca: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna "WAW" Grzegorz WawocznyISBN 83-917453-2-5 "Najstarsze ślady działalności człowieka na terenie obecnego Ostroga pochodzą z młodszej epoki kamiennej - okresu ceramiki wstęgowej rytej (około 2500-2300 p.n.e.). Bytująca tu ludność, tzw. fala kopieniaczy, była pochodzenia południowego. Budowała ziemianki...
Norbert Mika Obfita w dokumentację historyczną analiza okresu najazdów tatarskich na Racibórz i zagrożenia wałaskiego począwszy od XIII wieku aż po XVII wiek. "RACIBÓRZ W OBLICZU NAJAZDÓW TATARSKICH I ZAGROŻENIA WAŁASKIEGO" autor: Norbert Mika rok: Racibórz 2002wydawca: AGAT Sp. z o.o. RacibórzISBN 83-916904-0-7 "Zamiarem "Tatarów jest podbój, jeżeli to możliwe, całego świata. Stąd też z żadnymi ludźmi nie zawierają pokoju,...
praca grupy osób Bogato ilustrowana historia Raciborza "RACIBÓRZ WCZORAJ I DZIś" autor: Kazimierz Frączek, Ryszard Frączek, Gabriela Kapica, Marian Kapica, Ryszrd Kincel, Norbrt Mika, Benedykt Motyka, Roma Łobos, Paweł Newerla, Piotr Olender, Aleksander Pordzik, Paweł Porwoł, Jerzy Pośpiech, Andrzej Pustelnik, Marek Rapnicki, Adam Szecówka, Kazimierz świtliński, Leszek Wyrzykowski rok: Racibórz 1998wydawca: Wydawnictwo R.A.F. SCRIBAISBN 83-87151-01-7 "Kiedy wczytywałem się w teksty...
Jan Popiel Beletrystycznie ujęta historia odkryć raciborskich podziemi wraz z towarzyszącymi ich istnieniu podaniami i krótkim rysem historycznym dotyczącym danego zabytku "ZAGADKI RACIBORSKICH PODZIEMI" autor: Jan Popiel rok: Racibórz 2000wydawca: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna "WAW"ISBN 83-912030-2-6 SPIS TREśCI: Skarb z synagogi Przygoda w kryptach Zamkowe lochy Zaginione cmentarzysko
Norbert Mika, Grzegorz Wawoczny Krótki przegląd historycznych postaci książąt opolsko-raciborskich "KSIˇŻĘTA OPOLSKO-RACIBORSCYWybrane postacie" autor: Norbert Mika, Grzegorz Wawocznyrok: Racibórz 2000wydawca: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna "WAW"ISBN 83-912030-3-6 SPIS TREśCI: Mieszko Plątonogi Kazimierz Mieszko Otyły Władysław Przemysł Leszek
Ewald Stefan Pollok "O zbrodniach hitlerowskich wydano już setki książek. O zbrodniach stalinizmu i powojennego PRL mówiono dotychczas bardzo rzadko..." "śLˇSKIE TRAGEDIE" autor: Ewald Stefan Pollok rok: 2002wydawca: Wydawnictwo "Żyrowa"ISBN 83-916903-0-X "Powojenna historia pisana była zgodnie z wytycznymi władz totalitarnych państwa polskiego. Historyce prześcigali się w tworzeniu i rozpowszechnianiu nieprawdziwych faktów, jednocześnie gloryfikowali PRL nawet tam, gdzie jej stanowisko...
Jadwiga Dragon Kulczyńska Opowiadania o śląsku "PRZERWANA PIEśŃ NAD PIEśNIAMI" autor: Jadwiga Dragon Kulczyńska rok: Rybnik 2000wydawca: Wydawnictwo "śląskie ABC"ISBN 83-913249-6-6 "śląsk jest moim dziedzictwem, młodością i dniem dzisiejszym. Nie tylko - jest historią. Chętnie sięgam w dawne czasy - do lat moich starosków i starek z ich życiem i gwarą, w której przebrzmiewają jeszcze ubiegłe stulecia. /.../...
Norbert Mika, Sarka Belastova Podręcznik do edukacji regionalnej "WSPÓLNE RACIBORSKO-OPAWSKIE DZIEDZICTWO" autor: Norbert Mika, Sarka Belastova rok: Racibórz 2000wydawca: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAWISBN 83-912030-4-2 Spis treści:- Położenie geograficzne i przyroda ziemi raciborskiej - Stosunki przyrodnicze i geograficzne na ziemi opawskiej- Legendarne początki Raciborza- Jak otrzymała swoją nazwę Opawa- Dzieje Raciborza- Dzieje Opawy- Wspólne dzieje i kontakty raciborsko-opawskie na...
Alicja Galas, Artur Galas Opracowanie historyczne omawiające szeroko wydarzenia od prahistorii aż po lata współczesne w dziejach Górnego i Dolnego śląska. Autorzy starają się stworzyć obiektywny dla historii polskiej obraz dotychczas często zniekształcany w latach propagandy komunistycznej jak i w ujęciu historyków niemieckich. "DZIEJE śLˇSKA W DATACH" autor: Alicja Galas, Artur Galas rok: Wrocław 2001wydawca: Wydawnictwo "Rzeka"ISBN 83-911532-7-4 "Książka zgodnie...
Grzegorz Wawoczny Opisy klęsk pożarów, powodzi i epidemii jakie nawiedziły Racibórz na przestrzeni wieków. Opracowanie z licznymi fotografiami ostatniej powodzi i pożaru w roku 1992 w Kuźni Raciborskiej. "KATAKLIZMY W DZIEJACH RACIBORSZCZYZNY" autor: Grzegorz Wawoczny rok: 1998wydawca: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna Nowiny RaciborskieISBN 83-901974-5-6 "W dziejach Raciborza napotykamy na opisy klęsk dziś po prostu niewyobrażalnych. W "Historyi Raciborza" Franciszka Goduli znajdujemy...
Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Wrzesińskiego Kolejny tom studiów wydawanych przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zawiera referaty przedstawione na tradycyjnym dorocznym Seminarium Historyków Powstań śląskich i Plebiscytu. "OD WIOSNY LUDÓW DO POWSTAŃ ŚLĄSKICH" praca zbiorowa pod redakcją: Wojciecha Wrzesińskiego rok: Bytom 1998wydawca: Muzeum Górnośląskie w BytomiuISBN 83-908120-6-1 nakład: 300 egz. Marek Czapliński - U źródeł Wiosny Ludów na śląskuMieczysław Pater...
Grzegorz Wawoczny Dzieje opactwa, sanktuarium Matki Boskiej Pokornej oraz książęcej siedziby, a także wiadomości o miejscowej przyrodzie i innych atrakcjach turystycznych "RUDY" autor: Grzegorz Wawoczny rok: 2002wydawca: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAWISBN 83-912030-7-7 "Wędrując po historycznym Górnym śląsku nie sposób ominąć wędrowcze Rud (z niem. Rud Wielkie), o których tak pisał w swoim poemacie "śląsk" znany polski podróżnik Bogusz Zygmunt Stęczyński:W...

Polecamy również