„śCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA PO REZERWACIE ŁĘŻCZOK”

Krzysztof Henel
Przewodnik dla zwiedzających rezerwat przyrody „Łężczok”.

"śCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA PO REZERWACIE ŁĘŻCZOK"


autor: Krzysztof Henel
redakcja: M. Broda, J. Mastaj
rok: 2003
wydawca: Zespół Parków krajobrazowych Województwa śląskiego
ISBN 83-89397-08-0


"Rezerwat przyrody "Łężczok" powołano w celu zachowania terenu leśnego o cechach naturalnych oraz kompleksu stawów, wraz z rzadkimi gatunkami flory i fauny. Służą temu, między innymi, ograniczenia i zakazy obowiązujące na terenie rezerwatu, w tym zakaz poruszania się poza udostepnionymi trasami i miejscami.
Jednocześnie rezerwat pełni funkcje dydaktyczne i turystyczne. W celu połączenia tych funkcji z potrzebą ochrony i zachowania walorów rezerwatu wyznaczono ścieżkę dydaktyczną. Jej przebieg umożliwia zapoznanie się z pełnym bogactwem przyrodniczym Łężczoka w sposób minimalizujący niekorzystne oddziaływanie na przyrodę obszaru chronionego. Trasa ścieżki obejmuje w praktyce wszystkie te drogi i przejścia, które według zapisów "Planu ochrony rezerwatu" zostały udostępnione turystom do samodzielnego zwiedzania. Prosimy o poruszanie się po rezerwacie wyłącznie wyznaczonymi trasami"…


ze wstępu

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here