Przyjaciele dzieci

Pośród wielu zadań szkoły jest także uwrażliwianie młodzieży na drugiego człowieka. Ten cel od dawna jest konsekwentnie realizowany przez Gimnazjum Nr 4. „Przyjaciel wie, ile wart jest sam

Przyjaciel wie, kiedy odejść ma,

- reklama -

A gdy już jest wszystko wie bez słów

Przyjaciel mój umie żyć za dwóch!

Przyjaciel wie, co to śmiech do łez

I zawsze jest, gdy potrzebny jest

I choćbyś miał całe złoto gwiazd

Bez niego dni w końcu stracą blask”

Pośród wielu zadań szkoły jest także uwrażliwianie młodzieży na drugiego człowieka. Ten cel od dawna jest konsekwentnie realizowany przez Gimnazjum Nr 4.
Tradycja pomocy ludziom kontynuowana jest w G4 od lat.Uczniowie chętnie włączają się w liczne akcje charytatywne, np. Góra Grosza czy Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy. Samorząd Uczniowski współpracuje z wieloma fundacjami i organizacjami na rzecz pomocy ludziom, takimi jak Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.
Gimnazjaliści nie tylko biorą udział w akcjach ogólnopolskich,ale aktywnie działają na rzecz mieszkańców Raciborza, a szczególnie dzieci.W szkole organizowane są zbiórka dla „Domu Dla Dzieci” prowadzonego przez siostry z klasztoru Annuntiata,dla domu Maja oraz dla kolegów i koleżanek z mniej zamożnych rodzin. Akcje mają różną formę: zbierane są pieniądze, dary rzeczowe,organizuje się loterie fantowe, itp.
Powodem do dumy jest też organizowany co roku koncert DZIECI – DZECIOM ,z którego dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. W tym roku pomagaliśmy małej Madzi z Raciborza. Warto wspomnieć, że w organizację i przygotowanie tego koncertu
zaangażowani są wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 4.
„Pomoc tych młodych ludzi jest bezinteresowna, a ogromna chęć z jaką angażują się w poszczególne akcje charytatywne naprawdę mnie zdumiewa” _ mówi jedna z nauczycielek.
W kwietniu wszystkie klasy Gimnazjum Nr 4 uzyskały certyfikat Przyjaciela Dzieci. Przyjaciel to wielkie słowo. Bycie przyjacielem to zaszczyt, ale i zarazem wielkie zobowiązanie.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here