Wielki wyścig

Coraz więcej mówi się o środkach unijnych, po które wystarczy zaledwie sięgnąć. Ręce próbują wyciągać prawie wszyscy: samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Rozpoczął się wielki wyścig, w którym szansę na wygraną mają tylko najlepsi. Zanosi się na to, że rzeczywiście w najbliższych latach Gmina Racibórz ma szansę na uzyskanie mocnego zastrzyku finansowego.

W Urzędzie Miejskim przygotowywaniem wniosków o unijne dotacje na potrzeby samorządu zajmuje się, działający formalnie od 1 stycznia 2000 roku, Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Wydział oprócz działalności promocyjnej i współpracy zagranicznej koordynuje i nadzoruje proces przygotowania miasta do pozyskiwania środków unijnych, a tak-że monitoruje nowe możliwości, jakie pojawiają się w tym zakresie.


Przychodzę punktualnie na umówione spotkanie. Rafał Jasiński pełni obowiązki Naczelnika Wydziału od 1 maja 2003 roku. Jest w Wydziale od pierwszych dni istnienia tej komórki. (…)cieszy mnie otwarcie Miejskiego Centrum Informacji, które już działa przy ul. Długiej 2. To jest dla nas wielka szansa. W Centrum chcemy oferować usługi w zakresie doradztwa, szkolenia. Już są pierwsze efekty. Potrzebne informacje uzyskują nie tylko absolwenci szkół, osoby bezrobotne. Chcemy być dla nich wsparciem. Innym niezwykle ważnym zadaniem biura jest pełna informacja dla przedsiębiorców poszukujących nowych rynków zbytu, chcących inwestować w na-szym mieście. Osobny temat to doradztwo na temat po-zyskiwania środków z funduszy strukturalnych oraz dla rozpoczynających działalność gospodarczą, a także dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Wymierną korzyścią z działalności Centrum jest edukacja europejska, poprawiająca poziom wiedzy społecznej na temat warunków wejścia Polski do Unii Europejskiej. Biuro dysponuje szeregiem publikacji i ulotek, które są nieodpłatnie udostępniane osobom zainteresowanym. Biuro udziela wsparcia dla różnych grup zawodowych i społecznych, które poszukują szczegółowych informacji na temat funkcjonowania poszczególnych rynków wspólnotowych, np. przedsiębiorcy, studenci, bezrobotni. Na dofinansowanie projektu Centrum uzyskaliśmy dotację w wysokości 64 tys. złotych…


Więcej czytaj w "Oblicza ziemi raciborskiej" 6/2004


- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here