ocenianie

W roku szkolnym 2004/05 ministerstwo edukacji powraca do sześciostopniowej skali ocen z zachowania, tj.: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.Rozszerzenie skali jest odpowiedzią na powszechne postulaty środowiska nauczycielskiego. Dotychczasowa, czterostopniowa skala ocen z zachowania była zdecydowanie za krótka. Nie pozwalała wyróżnić ucznia dobrego, któremu zdarzają się zachowania niezgodne z regulaminem, a jednak jego zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły, klasy czy własnego rozwoju jest znacząca. Trudno też było określić słowem „nieodpowiednie” skandaliczne zachowania uczniów wchodzących w kolizję z prawem.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here