„Dzieje Śląska” – książka ks.J.A.Klichty

„Cieszę się, że kaplan Archidiecezji Wrocławskiej, ks. kan. mgr Jerzy Andrzej Klichta
podjął się przybliżenia dziejów Śląska w swojej książce „Dzieje Śląska pod strzechy…”.
Niech jego wysiłek zostanie zrozumiany i doceniony. Życze też, by Czytelnicy tej pracy
uchwycili dobre rysy charakteru ślązaków i ich naśladowali.”

Tytuł: „Dzieje Śląska”
Autor: ks.J.A.Klichta
Rok: 2004
Wydawca: ks. Jerzy Andrzej Klichta
Numer ISBN: 83-919027-1-4

Książka dostępna w internecie
Dzieje Śląska

Słowo wstępne:

„Przed ponad ćwierć wiekiem powołał mnie Bóg, głosem Stolicy Apostolskiej, na służbę mieszkańcom Metropolii Wrocławskiej. Papież Paweł VI zdecydował, że kapłan Archidiecezji Wieleńskiej ma pracować na Ziemiach Zachodznich Dolnego Śląska, Śląska Opolskiego i Ziemi Lubuskiej, jako metropolita tych Ziem. Kapłanowi Kresów Wschodnich wszystko tu było nowe i ciekawe. Bogate ziemie, urodzajna gleba, budowle pamiętające czasy średniowiecza, wspaniałe świątynie, liczne snktuaria i jeszcze istniejące miejscami zniszczenia II wojny światowej.

Najciekawsi jednak byli ludzie, przybyli z różnych regionów ziem polskich. Ale szczególnie interesowała mnie ludność tu stale osiadła od wieków. Z historii Kościoła znałem ród Odrowążów: św. Jacka, błog. Czesława -patrona Wrocławia od czasów II Soboru Watykańskiego i błog. Bronisławy – norbertanki. Wiedziałem, że przodkowie wielkiego astronoma Mikołaja Kopoernika, któy wprawdzie urodził się w Toruniu, wywodzą się z Ziem Opolszczyzny, z Miejscowości Koperniki.

Ciekawiło mnie wielce, jacy są współcześni mieszkańcy. I tak przez prawie 29 lat uczyłem sie Śląska, poznawałem historię tych Ziem i ludzi. Dziś wiem że byli wierni Bogu i tradycjom swoich ojców, że nie wstydzili się ojczyzny, ani mowy ojców, ani swojej pobożności. Przekonałem się przez te długie lata, że Ślązacy mają swoje własne oblicze kulturowe. Aktywna postawa mieszkańców – Ślązaków, mieszkańców „otwartych pól i krzyżujących się dróg Europy”, siłą położenia poddani ekspresjonistycznym siłom ludów ościennych, a oni mimo wszystko zachowali swoją tożsamość narodową

Henryk Kardynał Gulbinowicz
arcybiskup senior Archidiecezji Wrocławskiej”

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here