św. Sylwester

Data śmierci Sylwestra jest wyjątkowo pewna, gdyż spotyka się ją w najdawniejszych dokumentach. Papież odszedł do Pana dokładnie ostatniego dnia roku 335. To na jego cześć 31 grudnia nazywa się sylwestrem.

Sylwester urodził się w Rzymie u schyłku III wieku. Papieżem wybrano go w 314 r, czyli rok po edykcie tolerancyjnym, kończącym falę prześladowań chrześcijan. Za jego pontyfikatu, w 325 r. , odbył się pierwszy sobór powszechny w Nicei, który określił naukę o Trójcy świętej i bóstwie Chrystusa oraz sformułował pierwsze wyznanie wiary.
Był 31 następcą św. Piotra. Za rządów Sylwestra w Rzymie wybudowano dwie słynne bazyliki: św. Piotra oraz św. Jana na Lateranie.Gdy wybrano go papieżem poświęcił pierwsze ufundowane przez Konstantyna bazyliki: Zbawiciela na wzgórzu laterańskim i św. Piotra na wzgórzu watykańskim. Odtąd każdą świątynię konsekrowano w sposób, w jaki zrobił to Sylwester. Podanie głosi, że to właśnie papież Sylwester pozyskał dla chrześcijaństwa matkę cesarza Konstantyna, św. Helenę.


Jakub de Voragine pisze o papieżu Sylwestrze I, że szczególnie praktykował cnotę gościnności, troszczył się bardzo o potrzeby sierot, wdów i biedaków, a ponadto "odznaczał się anielskim wyglądem, piękną mową, czystością życia, świątobliwością uczynków, trafnością rad, wiarą prawdziwie katolicką, cierpliwością pełną nadziei, szczodrością w miłosierdziu".
św. Sylwester zmarł w 335 r., najprawdopodobniej 31 grudnia.
W ikonografii Sylwester jest przedstawiany zwykle w ornacie papieskim; jego atrybutami są: pastorał, księga, gałązka oliwna, muszla, wąż, anioł, smok albo byk. Często jest przedstawiany z cesarzem Konstantynem, czasem także z jego matką, św. Heleną.
Jest patronem zwierząt domowych, wzywany w modlitwie o dobre zbiory paszy a także o szczęśliwy i pomyślny nowy rok.
/KAI/

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here