Księżowski klan Stuchlych z Bolesławia

0

W wyniku kilkudziesięcioletnich starań czeskich salezjanów 1.02.1989r. w Rzymie o.Ignacy Stuchly został ogłoszony Sługą Bożym. 20.01.2001r. we Frysztaku uroczyście zakończył się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.

Często występującym nazwiskiem w Bolesławiu jest nazwisko Stuchly. Ze wspólnych korzeni tego rodu wywodzą się bolesławscy księża, dwaj bracia: ks. Józef i ks. Jakub Stuchly. Z tej samej gałęzi rodowej pochodzi Sługa Boży ks. Ignacy Stuchly oraz ks. Gerhard Stuchly. Informują o tym tablice pamiątkowe, ufundowane przez krewnych, a znajdujące się w bocznej nawie parafialnego kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi. Natomiast na ołtarzu bocznym stoją figury: św. Józefa i św. Jakuba, ufundowane na pamiątkę powołań kapłańskich dwóch braci Stuchlych, imienników świętych. Przed rozbudową kościoła (1932r.) figury te stały w ołtarzu głównym bolesławskiego kościoła.


Krótkie obrazowe przedstawienie korzeni rodu StuchlychKs. Józef Stuchly urodził się w Bolesławiu 1.03.1804r. W metryce urodzenia zapisana jest data 2.03.1804r., prawdopodobnie jest to data jego chrztu. Rodzicami byli Jakub Stuchly i Marina Gaida. Ks. Józef Stuchly był drugim dzieckiem z dziewiątki rodzeństwa. święcenia kapłańskie przyjął 1.03.1828r. Od 1837r. do 1839r. był wikarym w Zakrzowie k. Koźla i ustanowiony proboszczem tejże parafii pw. św. Mikołaja 6.09.1839r. Zmarł w Zakrzowie 17.04.1871r. gdzie został pochowany. Tam znajduje się również grób ks. Józefa Stuchly i jego matki Mariny Stuchly, która zmarła 22.02.1862r. Grób ten usytuowany jest w pobliżu kościoła.
Pomnik ks. Józefa Stuchly oraz jego matkii Mariny (Maryny) Stuchly w Zakrzowie.Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Zakrzowie, w którym przez trzydzieści cztery lata służył ks. Józef Stuchly.


Ks. Jakub Stuchly młodszy o 18 lat od swojego brata Józefa również urodził się w Bolesławiu 15.7.1822r. Rodzicami byli Jakub Stuchly i Marina Gaida. Urodził się jako dziewiąte i zarazem ostatnie dziecko w rodzinie. Spośród dziewiątki rodzeństwa tylko troje to chłopcy pozostałe to dziewczyny.święcenia kapłańskie otrzymał 17.06.1848r. Ks.Jakub od 1868r.do 1888r. był proboszczem parafii w Groszowicach koło Opola. Za jego kadencji w Groszowicach wybudowano kościół pw. św.Katarzyny (1880-1883). Benedykcja kościoła miała miejsce 15.10.1883r.


Ks.Jakub Stuchly przeznaczył znaczną sumę pieniędzy na budowę kościoła w swoim rodzinnym Bolesławiu, podczas swoich odwiedzin-15.10.1871r.


Zmarł 6.05.1890r. w Groszowicach i tam też jest pochowany w pobliżu kościoła. Przed śmiercią ks.Jakub Stuchly swoje oszczędności przekazał na fundację szpitala w Groszowicach. Obecnie w tym budynku mieści się izba wytrzeźwień, ośrodek zdrowia i punkt”Caritas”.Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny w Groszowicach
Grób ks.Jakuba StuchlyKs.Ignacy Stuchly urodził się 14.12.1869r. w typowo morawskiej miejscowości Bolesław k.Raciborza na Górnym śląsku. Rodzicami jego byli Szymon Stuchly i Marianna Prochaska.
Ojciec Ignacy chrzest przyjął 15.12.1869r. w kościele parafialnym w Piszczu, gdyż w tym czasie w Bolesławiu nie było jeszcze świątyni (Dzisiaj Bolesław jest samodzielną parafią i ma swój kościół poświęcony patronce śląska, św. Jadwidze). Młodość spędził w rodzinnej wsi, pobierając naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej. Nauczycielem w tym czasie w Bolesławiu był Jan Kolibaj. Jako młodzieniec aktywnie uczestniczył w życiu parafialnym, oraz w dużym stopniu pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Rodzice wiązali z nim duże nadzieje, widzieli w nim następcę, ale on wybrał inną drogę, poszedł za głosem Boga. Wstąpił do Zgromadzenia Salezjanów we Włoszech 29.09.1896r.


święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Missy 3.11.1901r. Sukcesywnie powierzane były mu różne zadania, najpierw we Włoszech, Słowenii, a następnie w Czechosłowacji. W latach 1935-1948 był inspektorem Czeskiej Inspektorii. Warunki pracy były fatalne, salezjanie byli prześladowani i niejednokrotnie przepędzani z miejsca stałego pobytu.


Umieszczani byli w różnych obozach internowania. O.Ignacy przez całe swoje życie wierny był Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych.


Dzięki jego dobroci i pracowitości, opierającej się na głębokiej pobożności, dzieło Don Bosco, którego propagatorem był o.Ignacy osiągnęło nadzwyczajny rozkwit w Czechach i na Morawach. Zmarł w wieku 83 lat w areszcie domowym w Lukovej na Morawach, mając opinię świętego.
Pochowany został 22.01.1953r. we Frysztaku.W wyniku kilkudziesięcioletnich starań czeskich salezjanów 1.02.1989r. w Rzymie o.Ignacy Stuchly został ogłoszony Sługą Bożym. 20.01.2001r. we Frysztaku uroczyście zakończył się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Uroczystej mszy świętej przewodniczył abp.ołomuniecki Jan Graubner, zaś jednym z koncelebrantów był ks.Henryk Wycisk, proboszcz Bolesławia, który na tę uroczystość przybył z grupą swoich parafian.


We Frysztaku znajduje się tablica pamiątkowa o.salezjanina Ignacego Stuchly oraz ulica jemu poświęcona.Modlitwa do Sługi Bożego Ignacego Stuchlego:Wszechmogący wieczny Boże,


pełen miłosierdzia dla swoich dzieci,


Ty wiodłeś swego wiernego sługę Ignacego,


aby już tu na ziemi swoją miłością i pokorą,


modlitwą i gorliwością pomagał


zwłaszcza młodzieży


na nowo odnaleźć drogę do Chrystusowego Kościoła.


Spraw aby cieszył się on czcią i chwałą ołtarzy,


nam natomiast dopomóż


do naśladowania go


w modlitwie i postępowaniu,


abyśmy przez to dopomogli w moralnym i duchowym


odrodzeniu ludzi wokół nas.


Za pośrednictwem Twego sługi Ignacego


racz wysłuchać naszej prośby, którą Tobie


przekładamy


i użycz nam swojej łaski, aby…


Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.


Maryjo, Wspomożenie chrześcijan, módl się za nami.


(Rzym, 1.02.1989r.)18.01.2003r. w sobotę (sobota była dniem śmierci o.Ignacego), we Frysztaku odbyła się uroczystość związana z 50-tą rocznicą śmierci pierwszego czeskiego salezjanina, czeskiego „Don Bosco”. W tej uroczystości we Frysztaku brała udział liczna grupa parafian z Bolesławia pod przewodnictwem ks.prob.Henryka Wyciska, która modliła się o rychłą, beatyfikację salezjanina o.Ignacego Stuchly. Natomiast 17.01.2003 roku bolesławscy parafianie 50-tą rocznicę śmierci Sługi Bożego, upamiętnili modlitwami i procesją do krzyża symbolizującego miejsce narodzin o.Ignacego.Często wypowiadane słowa o.Ignacego Stuchly tłumaczone z języka morawskiego:Kochajcie się, radujcie się i nie bójcie się.


Nie ci będą świętymi co po pielgrzymkach jeżdżą.Ks. Gerhard Stuchly urodził się w Bolesławiu 14.11.1911r. Był pierworodnym synem Wincentego Stuchly oraz Anny Bedrunka. Miał trzech braci i dwie siostry, jedna z sióstr Ester (ur.27.08.1921r.) była Zakonie Dominikanek w Ołomuńcu – Reptin.
Mając 19 lat rozpoczął Studia Teologiczne w Seminarium Duchownym Ojców Salezjanów w Morawskiej Ostrawie (Czechy). święcenia kapłańskie przyjął 15.03.1942r. w Turynie, we Włoszech. Jego pierwsza msza świeta – prymicyjna odprawiona została w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jadwigi w Bolesławiu 20.03.1942r. W przygotowaniu uroczystości prymicyjnych w dużym stopniu pomogła rodzina, krewni jak i również parafianie. Wieś była odpowiednio udekorowana. Na tę uroczystość po raz ostatni zabrzmiały miedziane dzwony na kościelnej wieży, ponieważ musiały być oddane na potrzeby toczącej się wtedy wojny. Rusztowanie potrzebne do ściągnięcia dzwonów szpeciło zewnętrzny wystrój kościoła w dniu prymicji i stało do czasu zawieszenia nowych dzwonów (grudzień 1943r.)
O.Gerhard tuż po prymicjach w kwietniu 1942 roku został powołany do wojska i skierowany na front. W grudniu 1943 roku powiadomił rodzinę w Bolesławiu, żeby go odebrać ze szpitala wojskowego, ponieważ był ranny – stracił nogę. Ze szpitala zwolniony został krótko przed świętami – 23.12.1943r. W rodzinnym Bolesławiu, do którego wrócił kaleki o.Gerhard, witały go już nowe stalowe dzwony. Po wojnie o.salezjanin wyjechał do Czechosłowacji gdzie służył u sióstr zakonnych, które prowadziły dom starców w Usti n. Orlici. Służba w tych latach w Czechosłowacji nie należała do łatwych, kościół był bardzo prześladowany. O.Gerhard przez wiele lat był internowany.O miejscach internowania informuje poniższe zestawienie:


Osek: 14.04.50r. do 27.03.51r. – 11 miesięcy


Králźky: 27.03.51r. do 15.04.53r. – 2 lata i 9 miesięcy


®elir : 15.04.53r. do 30.11.53r.- 7 miesięcy


Morawec : 30.11.53r. do 15.05.56r. – 3 lata i 1 miesiąc


Opawa : 15.05.56r. do 15.06.61r. – 5 lat


Moravec :15.06.61r. do 15.06.63r – 2 lata i 6 miesięcy


®ampach :15.06.63r. do 15. 07.63r.


Moravec : 15.07.63r. do 27.07.63r.


Broumov: 27.07.63r. do 20. 11.63r. – 4 miesiące


W sumie internowany 10 lat i 7 miesięcy Ústź n. Orlici: 20.11.63r.


Miejsca internowania spisał o.Gerhard Stuchly 20.9.1974r. w Bolesławiu.


W styczniu 1985r. zachorował i w tym samym roku 20 września zmarł. Pogrzeb o. salezjanina Gerharda Stuchly odbył się 27.09.1985r. w Usti n. Orlici w Czechosłowacji.


Opracowane na podstawie metryk urodzeń i ślubów oraz relacji żyjących krewnych.


Bolesław dnia 2.07.2004r.Urszula Prochaska- Burek

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here