IV Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2005

0

IV Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2005…

31 maja – 05 czerwca 2005

ORGANIZATORZY:
– STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
– URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
– MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RACIBORZU


CELE FESTIWALU:
1. Integracja różnych środowisk młodzieżowych wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego.


2. Upowszechnianie idei ekologicznych poprzez piosenkę i wiersz – w celu wypracowania właściwej postawy ekologicznej.


3. Uczenie dzieci i młodzieży życia przyrody poprzez obserwacje i kontakt z nią.


4. Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych – naturalnym pięknem otaczającego świata.


5. Stwarzanie możliwości wyrażania twórczych fascynacji pięknem natury w wybranych, artystycznych formach.


6. Realizacja idei ekologicznej w powiązaniu z integracją dzieci i młodzieży sprawnej z rówieśnikami o różnym stopniu niepełnosprawności.CZAS TRWANIA FESTIWALU
31 maja – 3 czerwca:
– zajęcia warsztatowe z zakresu formy utworów poetyckich i sfery tematycznej wiersza ekologicznego,
– zajęcia doskonalące umiejętności wokalne i interpretacyjne w dziedzinie piosenki ekologicznej,
– codzienne spotkania z przyrodą i zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska.
4 czerwca:
– Konkurs Piosenki Ekologicznej, ogłoszenie listy laureatów Konkursu Piosenki i Wiersza Ekologicznego.
5 czerwca:
– Koncert Galowy Festiwalu.


WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU
1. W dziedzinie Piosenki Ekologicznej dla solistów i zespołów wokalnych /do 4 osób/ wyróżnia się następujące kategorie wiekowe:
I. 7 – 12 lat
II. 13 – 15 lat
III. 16 – 20 lat


Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest przygotowanie dwóch piosenek o tematyce ekologicznej /mile widziane utwory autorskie/.


Wymagane są profesjonalne podkłady muzyczne, tzw. półplaybacki zakwalifikowanych piosenek nagranych na takich nośnikach jak: minidysk, CD, CM, DAT.


Nagrania piosenek wraz z wydrukowanymi tekstami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2005 roku na adres:


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Stalmacha 12
47-400 Racibórz
z dopiskiem – "Festiwal Ekologiczny" /Konkurs Piosenki Ekologicznej/
Wszystkich zakwalifikowanych uczestników Festiwalu obowiązuje udział w warsztatach wokalnych!
Jury Festiwalu, w części określanej jako Konkurs Piosenki Ekologicznej, nagrodzi najlepszych wykonawców i zaprosi do udziału w Koncercie Galowym. Najlepsze wykonania piosenek konkursowych zostaną zarejestrowane na płycie CD – LIVE wraz z reportażem z warsztatów ekologiczno-artystycznych w wersji VCD, która będzie jednym z efektów rzeczowych Festiwalu.


2. W Konkursie Wiersza Ekologicznego pod hasłem: "Ziemia – nasza zielona ojczyzna" Jury wyodrębni laureatów Festiwalu w następujących kategoriach:
– uczniowie szkół podstawowych,
– uczniowie szkół gimnazjalnych,
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Wiersza Ekologicznego jest przesłanie trzech wierszy nawiązujących do tematu i wpisujących się w ekologiczną ideę Festiwalu.


Propozycje wierszy wcześniej nie publikowanych należy przesłać w kopertach opatrzonych następującymi informacjami:
– imię i nazwisko,
– wiek autora i typ szkoły, z której się wywodzi.


Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2005 roku /nie należy przekraczać wymienionego terminu/.
Adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Stalmacha 12
47-400 Racibórz
z dopiskiem – "Festiwal Ekologiczny" /Konkurs Wiersza Ekologicznego/
Wszystkich zakwalifikowanych uczestników Festiwalu obowiązuje udział w warsztatach literackich!
Jury Festiwalu nagrodzi najlepsze prace poetyckie, rekomendując je do prezentacji w Koncercie Galowym.


W ramach Konkursu przeprowadzony zostanie także "Wieczór interpretacji", którego celem będzie wyłonienie najlepszych recytatorów wierszy ekologicznych nadesłanych na Festiwal.


Kontynuując tradycje I, II i III Festiwalu, organizatorzy jego IV edycji zamierzają najlepsze wiersze tegorocznego Festiwalu wydać w formie tomiku.


3. Integralną częścią warsztatów Festiwalowych są warsztaty ekologiczne, które stanowią ważną część merytoryczną Festiwalu, a prowadzone będą przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. Udział wszystkich uczestników Festiwalu w warsztatach ekologicznych jest obowiązkowy.


4. Decyzją Jury Festiwalu przyznane zostaną – w kategorii piosenki i wiersza ekologicznego – nagrody złotej, srebrnej i brązowej statuetki "Kuli Ziemskiej".
Najlepszy uczestnik Festiwalu uhonorowany zostanie nagrodą Grand Prix. Poza wymienionymi wyróżnieniami przewidziane są także nagrody rzeczowe (sprzęt audio – video).


5. Do prac Jury IV edycji Festiwalu zaproszone zostaną wybitne osobistości polskiej sceny muzycznej i poetyckiej. Dotychczas Festiwal swą obecnością zaszczycili – Elżbieta Zapendowska, Dorota Szpetkowska, Danuta Błażejczyk, Krystyna Kwiatkowska, Agnieszka Wilczyńska – Murakowska, Jacek Cygan, Piotr Bukartyk , Marek Walarowski, a także przedstawiciele fundacji ekologicznych znaczących w skali kraju.


6. Organizatorzy Festiwalu w sposób szczególny w myśl wytyczonych celów zapraszają do uczestnictwa dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności. Będą oni klasyfikowani na zasadach ogólnych regulaminu.


7. Uczestnicy Festiwalu wraz z opiekunami przyjeżdżają na zajęcia warsztatowe i konkursy Festiwalowe na własny koszt. Organizatorzy wskażą finalistom Festiwalu miejsca adresowe noclegów i zakładów zbiorowego żywienia.


8. Na czas trwania zajęć warsztatowych Festiwalu jego uczestnicy dzieci i młodzież będą mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną.


9. Kwota "wpisowego" od jednej osoby wynosi 15 zł. Należy ją wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
GETIN Bank S.A. o/Racibórz
nr rachunku 97156011400000909000040686
z dopiskiem "Opłata wpisowa – Festiwal Ekologiczny" do dnia 30.04.2005r.


10. Przyjmuje się założenie, że w IV edycji Festiwalu nie mogą uczestniczyć zwycięzcy konkursów i laureat nagrody Grand Prix III Festiwalu. Zasada jednorocznej karencji będzie obowiązywała również w kolejnych edycjach Festiwalu.


11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów Festiwalu.


KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I MUZYCZNE FESTIWALU:
Elżbieta Biskup


KIEROWNICTWO LITERACKIE FESTIWALU:
Andrzej Biskup


FESTIWAL WSPÓŁFINANSUJĄ:
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach,
– Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Raciborzu,
– Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Raciborzu.


ZAPLECZE MERYTORYCZNE FESTIWALU:
Młodzieżowy Dom Kultury
47-400 Racibórz
ul. Stalmacha 12
tel. 032 / 415-23-28
– osoby do kontaktu: Elżbieta Biskup, Ewelina Jarosz
e-mail: [email protected]ZAPLECZE TECHNICZNE I BIURO FESTIWALU:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
47-400 Racibórz
ul. Klasztorna 6
tel./fax 032 / 418-14-07, 415-44-08 w. 307
– osoby do kontaktu – Tatiana Kuder, Joanna Koczwara – Kozłowska
e-mail: [email protected]


PATRONAT HONOROWY NAD FESTIWALEM OBJĘLI:
1. Minister Środowiska
2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych


PATRONAT MEDIALNY FESTIWALU:
1. Raciborski Portal Internetowy
2. TVP 3 Katowice
3. Nowiny Raciborskie


- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

1 KOMENTARZ

  1. strasznie dluga ta lekcja…mimo to serdecznie pozdrawiam pania Galwas bo byla najlepsza nauczycielka historii jaka kiedykolwiek spotkalam.jej lekcje zawsze byly ciekawe i interesujace, nauczycielka ta zawsze traktowala uczniow jak rownych sobie za co byl

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here