Pływadło 2005

0

25 i 26 czerwca na terenie powiatów raciborskiego i kędzierzyńsko – kozielskiego odbędzie się jedyna w swoim rodzaju impreza cykliczna integrująca społeczności lokalne, narodowości i ludzi wokół rzeki Odry.
Głównym celem imprezy jest promowanie Odry jako rzeki integracji europejskiej.

W ramach tego wydarzenia zostanie zorganizowany dwudniowy cykl imprez plenerowych – festynów, połączonych z największą atrakcją, organizowaną wspólnie ze stowarzyszeniami wodniaków „Rzeki dzielą, Odra łączy” i „Odra” – tradycyjnym spływem nietypowymi obiektami pływającymi, zwanymi w żargonie lokalnym „pływadłami”. Najładniejsze z nich mogą liczyć na nagrody ufundowane przez samorządowców, rzędu kilku tysięcy złotych.


Program imprezy przewiduje:


– imprezę inauguracyjną na starcie w Raciborzu, zwodowanie dziwnych obiektów pływających, start samochodowego rajdu turystycznego,


– imprezę na trasie spływu w Turzu, organizowaną przez gminy Nędzę i Kuźnię Raciborską.


– zawody Pucharu Europy w Pullingu (uciągu psów), zabawę na wolnym powietrzu i nocleg w Przewozie/Dziergowicach,


– wielki finał w Kędzierzynie – Koźlu – koncert zespołów szantowych, rozstrzygnięcie konkursu na najładniejsze pływadło, finał rajdu samochodowego, puszczanie wianków w noc świętojańską.JAK SPŁYNĄĆ ODRĄ Z RACIBORZA DO KOŹLA


poradnik uczestnika spływu


Na terenie woj. śląskiego i opolskiego Odrę można podzielić na dwa odcinki, z uwagi na ich odmienny charakter. Górny odcinek Odry, od granicy Czech (20 km) do miejscowości Bierawa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (84 km), stanowi rzekę swobodnie płynącą, o cechach cieku podgórskiego. Poniżej Bierawy Odra jest rzeką skanalizowaną dla potrzeb żeglugowych.


Odra swobodnie płynąca jest uregulowana głównie dzięki prostopadłym do nurtu budowlom faszynowo – kamiennym, zwanym ostrogami. Do granicy z województwem opolskim są pociągnięte wały ochronne, obwałowany jest też lewy brzeg na odcinku Landzmierz – Koźle.


Rzeka posiada liczne zakola i wysokie brzegi, porośnięte na ogół wikliną. Na kilku odcinkach, gdzie znajdowały się bardzo ostre zakola, koryto zostało wyprostowane. W wielu miejscach brzegi są oberwane, a budowle regulacyjne zniszczone. Uszkodzenia te powstały pod wpływem licznych powodzi.


Szerokość koryta między ostrogami wynosi ok. 30 m. Prędkość w nurcie przy przepływach średnich dochodzi do 1 m/sek, a głębokość do 1,0 m. Sytuację hydrologiczną na rzece określa wodowskaz Miedonia, znajdujący się poniżej Raciborza (wodowskaz znany jest z komunikatów radiowych o stanach wód).


Odra, skanalizowana od Bierawy (84 km) do Koźla (95,5 km) jest drogą wodną klasy V (najniższej), poniżej Koźla stanowi natomiast arterię klasy III. Znaczenie dla żeglugi rzeka ma jedynie poniżej Koźla. Wzdłuż biegu pozostały nieliczne tablice kilometrowe na brzegach. Kilometraż wzrasta w dół rzeki.


Początek spływu następuje ze starego koryta Odry w rejonie mostu drogowego w Raciborzu (54 km). W mieście można obejrzeć renesansowe kamieniczki i resztki murów obronnych ze starą wieżą, grób powstańców śląskich z 1921r., kościół farny z XIII wieku, kościół dominikanów z XIV wieku i inne budowle.


Spływ Odrą jest stosunkowo łatwy, w korycie nie ma bowiem większych przeszkód. Zaraz za Raciborzem w rejonie 55 km znajduje się ujście Kanału Ulgi (Nowa Odra). Poniżej tego ujścia na lewym brzegu znajduje się Miedonia, dawniej wieś, dziś część Raciborza (wodowskaz). Za Miedonią można zrobić przystanek, gdyż na prawym brzegu w odległości ok. 1,5 km od rzeki znajduje się rezerwat przyrody Łężczak. Jest to pierwotny las łęgowy z bujnym podszyciem dębowo – grabowym.


Dalszy spływ ułatwia wartki nurt. Na 66 km znajduje się ujście rzeki Rudy. Także na prawym brzegu usytuowana jest wieś Turze (tu postój i festyn). Zakończenie pierwszego etapu spływu ma miejsce poniżej 72 km, na prawym brzegu we wsi Dziergowice lub na lewym brzegu we wsi Przewóz. Do rozbicia namiotów można wybrać przybrzeżne pasy terenu, które są własnością Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Trasa z Raciborza do Dziergowic liczy niecałe. 20 km. Na jej przebycie, z postojami poniżej Miedoni i w Turzu, potrzeba ok. 9 godzin, a na sam spływ – ok. 6 godzin.


Za Turzem prędkości wody w Odrze w dalszym ciągu ułatwiają spływ. Ostrogi bardzo znacznie wystają tam z wody. Płynąc z Dziergowic/Przewoza, na 82 km znajduje się ujście rz. Bierawki, a nieco dalej drewniany most drogowy na drodze Bierawa – Cisek. Za mostem wpływ piętrzenia rzeki na jazach w Koźlu staje się stopniowo coraz to wyraźniejszy. Prędkości wody maleją bardzo znacznie. Cofka podpiętrzonej wody zaczyna oddziaływać wyraźnie od ok. 84 kilometra. Od tego mniej więcej miejsca tafla wodna na Odrze znajduje się na prawie jednym poziomie aż do samego Koźla.


Przy wjeździe do Koźla (ok. 94 km) Odra rozgałęzia się na dwie odnogi. Należy płynąć korytem lewym, na którym znajduje się odnowiona stara śluza „Koźle” i jaz ruchomy. Odnoga prawa Odry, tzw. kanał Ulgi jest przegrodzona jazem kozłowo – iglicowym i do przejazdu się nie nadaje.


Spływ kończy się w Koźlu. Pływadła cumują przy nabrzeżu jachtklubu „Szkwał”. Na pokonanie odcinka od Dziergowic/Przewoza do Koźla (ok. 20 km) potrzeba prawie 7 godzin. Godny obejrzenia jest położony nieco dalej na rzece port w Koźlu. W samym mieście można zobaczyć pozostałości po zamku kozielskim z XVI w., fragmenty umocnień twierdzy austriacko-pruskiej z XVIII – XIX w., kościoły i zabudowania poklasztorne z XV w. i XVIII w.Informacje o spływie również na stronie www.splyw.xn.pl

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here